De 17-jarige Lina is al volop bezig met de politiek. Ze is onder andere lijstduwer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en secretaris van het CDJA Amsterdam. Op dit moment zit Lina in 5 vwo van het technasium bij de topsportafdeling van haar school. Hierdoor krijgt ze vanuit haar school extra tijd voor haar stage bij het Ministerie van Defensie en kan ze bijdragen aan de maatschappelijke diensttijd (MDT).

Het belang van een goed functionerende rechtsstaat merk je pas als het er niet meer is.


Waarom heb je voor het CDA gekozen?
'In eerste instantie bleef ik bij het CDA haperen bij de C. Toen ik mij wat meer ging verdiepen in de christendemocratie, kwam ik erachter dat het eigenlijk veel verder gaat dan die C. Ik ontdekte dat het veel meer gaat om de christelijke normen en waarden zoals naastenliefde, klaar staan voor een ander en de samenleving. Om dat uit te dragen hoef je niet persé zelf christelijk te zijn. Daarbij spreekt het CDA mij aan, omdat veel vraagstukken nuances nodig hebben. Het CDA als middenpartij biedt een balans, juist in een tijd waarin het debat wordt gekaapt door de flanken’, zegt Lina.

Welke kernwaarde spreekt jou het meest aan?
‘Gespreide verantwoordelijkheid spreekt mij het meeste aan. Deze waarde laat mij erg goed zien hoe we aankijken tegen de kracht van de samenleving en dat we samen verantwoordelijk zijn voor die samenleving en voor elkaar. Wel vind ik dat deze waarden verweven zijn en dat je deze waarden niet los van elkaar kan zien. Ik zie bijvoorbeeld geen rentmeesterschap zonder solidariteit. Of solidariteit zonder gespreide verantwoordelijkheid.’

Wat maakt jou zo gemotiveerd om je politiek in te zetten?
‘Ik ben opgegroeid in een omgeving waarin politieke keuzes misschien wel het meest impact hebben. Op hoe je leeft, hoe je het eind van de maand doorkomt en hoe je omgeving eruitziet. Vaak is de paradox van politiek dat zij die eigenlijk het meest afhankelijk zijn van politiek, er vaak het minst om geven of zich het minst ermee bezig houden. Dit merk ik ook in mijn eigen omgeving. Ik wil me inzetten voor mensen die de politiek de rug hebben toegekeerd of dat langzamerhand beginnen te doen.’

Wat zou je willen veranderen aan Nederland?
Lina zou iets meer wij willen en iets minder ik. Binnen de politiek moeten we meer oog hebben voor de ander. Daarin vindt ze het ook heel belangrijk dat we omkijken naar de landen om ons heen. ‘We moeten meer nadenken over de Europese samenwerking die we zijn aangegaan en hoe we deze in de 21ste eeuw verder vorm willen geven.’ Ze vindt dat dit samengaat met het beschermen van de democratie en de rechtsstaat. ‘Het belang van een goed functionerende rechtsstaat merk je pas als het er niet meer is. Daarom is het des te belangrijker om ons te blijven uitspreken tegen groepen die tornen aan onze rechtsstaat.’

Wat zou je willen betekenen voor de volgende generatie?
‘Voor de huidige generatie is het niet vanzelfsprekend dat we het beter hebben dan de vorige generatie. Dit heeft te maken met de grote uitdagingen: de coronacrisis, de klimaatcrisis, de wooncrisis, het starten op een flexibele arbeidsmarkt met een enorm hoge schuld, maar ook op het gebied van geopolitiek. We kunnen sterker de handen ineenslaan met landen met dezelfde principes. Ik zou mijn generatie en de volgende generatie voornamelijk meer zekerheid willen bieden op deze thema’s.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.