Lees het actieplan toekomst kolencentrales hier

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is het belangrijk dat de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie snel naar nul gaat. In 2030 mogen de vier bestaande kolencentrales geen kolen meer verstoken. Tegelijkertijd betekent een snelle verduurzaming van onze economie ook dat we de komende decennia veel meer elektriciteit gaan gebruiken. Dat betekent enerzijds dat er voldoende schone elektriciteit beschikbaar moet zijn en anderzijds dat we een elektriciteitssysteem moeten bouwen dat ook robuust, betaalbaar en leveringszeker is. Ook zal Nederland moeten gaan werken aan het onttrekken van CO2 aan de atmosfeer via zogenaamde ‘negatieve emissies’.

Verschillende onderzoeken en analyses laten zien dat er, om snel te kunnen verduurzamen, voldoende regelbaar vermogen nodig is. Daarom is het verstandig om na te denken welke rol de bestaande kolencentrales en/of de locaties en aansluitingen van deze centrales kunnen spelen in het elektriciteitssysteem van de toekomst. Daarvoor moeten we nu een plan opstellen, samen met de exploitanten van deze kolencentrales. Om negatieve emissies te realiseren en voldoende regelbaar vermogen achter de hand te hebben, kunnen centrales worden omgebouwd tot biomassacentrales uitgerust met CO2-afvang en –opslag (BECCS). Ook kan gedacht worden aan kleine modulaire kernreactoren (SMRs), de bouw van nieuwe gascentrales op waterstof en energy hubs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.