15. Math Knubben

Lijstduwer

Klik voor ons verkiezingsprogramma op: Verkiezingsprogramma CDA Valkenburg aan de Geul
Klik voor onze speerpunten op: Speerpuntenfolder CDA Valkenburg aan de Geul
Klik voor mijn persoonlijke ambitie: Persoonlijke kernpuntenfolder Math Knubben

Personalia:
Geboren 20 augustus 1944
Weduwnaar van Ab(raham) Goedhals

Ik ben een maand voor de bevrijding van Valkenburg geboren op 20 augustus 1944 en verbleef in die maand meermalen in een reiswiegje in de schuilgrot tegenover het Koetshuis. Ik groeide op in de Oosterweg: ons gezin woonde in een deel van de huidige dokterspraktijk St. Pieter en mijn grootouders (van moederszijde) beheerden de boerderij van Kasteel Oost, tevens melkerij. Het gebied rond het kasteel was ons speelterrein.

Bereikbaarheid:
Hortensiastraat 2
6301 WX Valkenburg aan de Geul
Tel: 043-6090029
mobiel: 06-54962160
E-mail: math@valkenburg.cda.nl

Opleiding & werk:
Ik volgde na de lagere school van 1956 tot 1968 de priesteropleiding bij de Pater van de H.H. Harten in St. Oedenrode, Bavel en Valkenburg. Tenslotte studeerde ik aan het grootseminarie op de Cauberg met studie aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. Ik rondde die studie niet af, volgde de opleiding maatschappelijk werk aan de Katholieke Leergangen, hetgeen ruim 35 jaar mijn beroep werd in die volksbuurten van Sittard die met achterstanden op sociaal en economisch gebied kampten. Na een jaar te hebben gewerkt als begeleider in een psychiatrisch centrum, was ik in Sittard-Geleen tussen 1969 en 2006 werkzaam in het maatschappelijk werk en het sociaal raadsliedenwerk. In de laatste jaren daarvan was ik coördinator sociaal raadsliedenwerk.

Politiek:
Na een kort raadslidmaatschap voor een tweetal lokalen partijen (lijst Schoonbrood en Vernieuwingsgroep Valkenburg-Houthem) was ik vanaf de oprichting van het CDA actief in de lokale politiek voor de christendemocraten: eerst op de achtergrond, in steunfractie en commissieverbanden en vanaf 2007 tot heden als raadslid, de huidige en vorige zittingsperiode tevens als fractievoorzitter.
Van '70 tot '73 was ik het jongste raadslid van Valkenburg, maar werk en verenigingsleven bleken daarmee niet mee te combineren. Wel bleef ik divers commissiewerk doen. In 2007 keerde ik terug in de gemeenteraad als opvolger van Eric Huids en werd spoedig daarna, toen Roger Huntjens wethouder werd, fractievoorzitter van het CDA met o.m. wijlen Marij Verheggen als rechterhand.
In mijn politieke arbeid staat voor mij en mijn fractie dienstbaarheid en opkomen voor de meest kwetsbare medeburgers altijd bovenaan, zowel bij het voorbereiden en nemen van besluiten als daar waar een beroep op ons wordt gedaan. Daarnaast heeft ons CDA jeugd- en sportontwikkeling, behoud van maatschappelijke en culturele waarden, duurzaamheid, bijdragen aan een zorgzame samenleving, toerisme, economie, woningbouw en goed beheer van gemeenschapsgelden hoog in het vaandel staan. Daar blijven we in raadsverband (coalitieakkoord en oppositie) met z'n allen aan werken. Van mijn kant een duidelijk advies daarbij: laat persoonlijke ambities altijd in harmonie blijven met de belangen van onze inwoners en gemeenschap.
Voor mij wordt het tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generaties, wellicht vanwege een wat kwakkelende gezondheid eerder dan gepland, waarbij ik mijn opvolgers alle vertrouwen schenk en succes toewens. Bij leven en welzijn zal ik mijn CDA en de Valkenburgse gemeenschap passend blijven ondersteunen en dienen, handelend vanuit de christen-democratische uitgangspunten: publieke gerechtigheid, gedeelde verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap

Maatschappelijk:
Tijdens mijn studies was ik als stagiaire en vrijwilliger werkzaam in het ouderenwerk, kindervakantiewerk en in begeleidende en bestuurlijke functies bij de voetbalvereniging Walram. Naast mijn dagelijks werk was ik 45 jaar secretaris van VV Walram, en tussen 2007 en 2013 tevens waarnemend voorzitter. In mijn dagelijks leven heb ik veel te maken gehad met mantelzorg: daar kies je niet voor maar doe je uit zorg voor je geliefden: samen met anderen voor moeder, jongste broer en later mijn man Ab die ik in 1993 leerde kennen. Wij deelden 25 jaar lief en leed, en na een langdurige strijd -met vallen en opstaan- tegen kanker overleed hij veel te jong in 2018. Ik mis hem nog elke dag!

Sport & hobby:
Vroeger was ik actief in de atletiek, nu voor de beperkte resterende zit de tijd vooral in voetbal- en natuurliefhebber zijn en bij de tijd blijven. Vanaf eind jaren '60 was ik in mijn vrije tijd aktief in het kindervakantiewerk en daarna gedurende ca. 45 jaar in allerlei functies bij de v.v.Walram: van jeugdcoördinator tot accommodatiebeheerder, en van secretaris tot voorzitter; alleen het aktief voetballen was aan mij niet besteed, des te meer aan mijn broers en de vele leden waarvoor ik me inzette. Niet zozeer de voetbalsport zelf maar het sociale gebeuren, de onderlinge kontakten en de jeugdopvang waren mijn belangrijkste drijfveer.
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.