7. Raoul Limpens

Kandidaat raadslid

“Het belangrijkste is niet de camera, maar het oog van de fotograaf” 

Klik voor ons verkiezingsprogramma op: Verkiezingsprogramma CDA Valkenburg aan de Geul
Klik voor onze speerpunten op: Speerpuntenfolder CDA Valkenburg aan de Geul
Klik voor mijn persoonlijke ambitie: Persoonlijke kernpuntenfolder Raoul Limpens

Personalia:
Geboren: 1 januari 1997 te Maastricht
Opgegroeid in: Houthem-Sint Gerlach
Burgerlijke staat: Ongehuwd
 
Bereikbaarheid:
Adres: 
Sint Gerlach 1
6301 JA Valkenburg aan de Geul
Mobiel: +31 (0) 6 46 48 28 63
E-mail: raoullimpens@hotmail.com
 
Opleiding en werk:
Na basisschooleducatie in onze gemeente, heb ik mijn opleiding vervolgd aan het Stella Maris College te Meerssen. Hier heb ik in vier jaren het HAVO niveau behaald. De jaren hierna heb ik gedeeltelijk in Venlo alsook Eindhoven doorgebracht, waar ik de Hbo Bachelor-opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie heb voltooid aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. Naast mijn opleidingstrajecten heb ik nevenbaantjes gehad in de toeristische- en Retailsector in Valkenburg. Momenteel ben ik werkzaam als freelance fotograaf voor meerdere klanten in de zakelijke branche en een Limburgs lifestylemagazine, waarbij ik veel in contact treed met mensen en bijzondere personen te mogen ontmoeten.
 
Maatschappelijk:
Binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul ben ik onder meer lid van C.V. de Boschrave in Houthem (oud-prins 2017-2018), een aantal jaren lid geweest van Brassband Sint Gerlach. Ook vind ik het mooi en een must om de Limburgse cultuur en tradities vast te houden. Tijdens mijn basisschooltijd heb ik mij ook al ingezet voor onze mooie gemeente, vanuit de jeugdgemeenteraad om mee te denken over maatschappelijke thema’s. Van daaruit heb ik ook (samen met voormalig burgemeester Eurlings), de benoeming en uitreiking mogen verzorgen van het jeugdlintje op Koninginnedag. 
Tijdens mijn Prinsschap heb ik mij ingezet om het Vastelaoves-gevoel in het dorp te versterken door een meer sociaal maatschappelijke kant te laten zien van de traditie. Een traditie van verbinding en broederschap, van blijdschap, maar ook van het kunnen bieden van troost. Ik heb vanuit die positie mogen zien wat een maatschappelijke rol kan betekenen voor de gemeenschap.
Tijdens de watersnoodramp van 2021, heb ik met eigen ogen kunnen zien en meemaken wat een ramp als deze teweeg brengt. Binnen mijn kunnen, heb ik getracht de inwoners van Houthem te helpen. Alleen al het aanbieden van hulp alsook een luisterend oor werd als fijn ervaren.
Ook ben ik sociaal geëngageerd in de bescherming van de Limburgse natuur, met in bijzonder natuurontwikkelingsgebied Ingendael. Momenteel ben ik aangesloten bij de klankbordgroep Ingendael, die door een gezamenlijk initiatief met mede-omwonenden via de gemeente en de stichting Limburgs Landschap, vorm heeft gekregen.
Daarnaast is mijn interesse, onder andere vanuit mijn opleidingen en werk in de fotografie, in de afgelopen jaren enorm gegroeid en heb ik het genoegen om van daaruit ook het sociaal maatschappelijke aspect beter te kunnen uitdiepen en begrijpen. Ik zie mijzelf graag als een mensen-fotograaf, want ieder persoon heeft zijn eigen verhaal. Het tussen de mensen staan, het mogen aanhoren verhalen en deze mogen omzetten in beeld, zie ik als een voorrecht.

Hobby’s en sport:
De maatschappelijke betrokkenheid zie ik ook als een soort hobby van mijzelf. Mijn werk als beeldmaker en mijn persoonlijk leven zijn zó met elkaar verweven dat dit één en hetzelfde is. Sport echter, is toch een apart stuk. Hoewel ik in mijn afstudeerwerk een kritiek heb gemaakt op de hedendaagse toxische tendens vanuit de sociale media i.c.m. het schoonheidsideaal, vind ik sport heel belangrijk om (mentaal) gezonder, fitter en sterker te kunnen worden. Hiervoor sport ik drie maal in de week bij een sportclub in Valkenburg onder leiding van meerdere personal trainers.
 
Politiek:
Zoals reeds aangegeven heb ik in het verleden mij al eens ingezet binnen de gemeente voor de jeugdraad. Daarna is het een hele tijd stil geweest, aangezien ik mij wilde focussen op mijn studies. Sinds de komst van Claudia Bisschops, met haar zuivere gevoel voor menselijke betrekkingen, in het gemeentebestuur van Valkenburg, is mijn interesse voor de politiek weer aangewakkerd. In de jaren ervoor heb ik echter niet stil gezeten en mij zeker ingelezen en verdiept in ons democratisch bestel, volgde ik op nauwe voet de werkzaamheden van het Koninklijk Huis en heb ik de historie van Nederland goed bestudeerd. Vanuit het nauwgezet volgen van het Koninklijk Huis heb ik mogen zien wat een persoon voor de inwoners kan betekenen. Een positie die staat voor continuïteit, die aanmoedigt en verbindt.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.