3. Kernpunten

Als CDA Valkenburg aan de Geul vinden wij het van belang, dat er na de broodnodige aandacht voor grootschalige projecten die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van onze stad, dat de inwoners nu weer aan de beurt zijn. Wij vinden hierbij dat alle kernen van even grote waarde zijn om de karakteristiek van onze stad te behouden en te zorgen dat deze aantrekkelijk blijft. Het CDA vindt daarom dat er in de kernen geïnvesteerd moet worden.

Voor iedere kern hebben wij daarom, gebaseerd op ons verkiezingsprogramma, een op maat gemaakt “kernprogramma” dat in overleg met de inwoners tot stand is gekomen. In iedere kern hebben wij 1 “kartrekker” die gesteund wordt door andere sterke kandidaat-raadsleden. Voor iedere kern zijn dit de kandidaten en hun speerpunten:

1)  Voor het centrum hebben zij 5 concrete kernpunten geformuleerd.

2)  Voor hun kernen hebben zij 5 concrete kernpunten geformuleerd.

3)  Voor hun kernen hebben zij 5 concrete kernpunten geformuleerd.

4)  Voor Sibbe-IJzeren heeft Claudia 5 concrete kernpunten geformuleerd

5)   Voor Broekhem-Zuid hebben zij 5 concrete kernpunten geformuleerd.

6)  Voor Broekhem-Noord hebben zij 5 concrete kernpunten geformuleerd.

7) Voor Houthem-St.Gerlach hebben zij 5 concrete kernpunten geformuleerd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.