Er moet meer worden ingezet op de productie van gas uit mestvergisting, daarvoor pleiten CDA-Tweede Kamerleden Henri Bontenbal en Derk Boswijk in een vijfpuntenplan. Als meer boeren groen gas produceren uit mest dragen ze daarmee bij aan het bereiken van de klimaat- en stikstofdoelen, het verduurzamen van het landbouw- en energiesysteem en het verkleinen van de afhankelijkheid van aardgasimport.

Bontenbal: ‘’We hebben de plicht om onze wereld op een goede manier door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Groen gas uit mestvergisting is nodig om minder afhankelijk te worden van aardgas en draagt bij aan de klimaatdoelen. Ook helpt het boeren om minder stikstof uit te stoten én tegelijkertijd de mest nuttig in te zetten. Dat zijn meerdere vliegen in één klap.”

Vijfpuntenplan
De Kamerleden pleiten  er in hun plan voor dat er een helder doel moet komen voor groene gasproductie in de landbouw van tenminste 750 miljoen m3 in 2030 en dat er een uitrolstrategie moet worden ontwikkelt voor het aantal mestvergisters dat daarvoor nodig is. Daarnaast moet de reductie die wordt bereikt door tijdens de vergisting van de mest ook stikstof te strippen worden gevalideerd en meetellen voor de stikstofboekhouding en gekeken worden naar coöperatieve modellen voor groen gasproductie.  

Lees het plan inclusief de vijf voorstellen hier.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.