26 april 2024

29 lintjes in het Land van Cuijk!

Maar liefst 29 keer (!!) heeft onze Burgemeester Marieke Moorman mogen zeggen: "Het heeft Zijne Majesteit behaagt..." CDA Land van Cuijk feliciteert alle gedecoreerden. Dank jullie wel voor jullie ongekende inzet voor onze samenleving. Van harte gefeliciteerd en geniet van deze bijzondere dag!

Harry Cruysen uit Escharen is vanaf 1976 in diverse functies actief bij muziekvereniging Eendracht uit Escharen en vanaf 2012 is hij voorzitter. Daarnaast is hij (mede)oprichter, secretaris en penningmeester van de Stichting Muziekactiviteiten Escharen. Ook is hij 8 jaar voorzitter geweest van dorpsraad EZV (Escharen Ziet Vooruit) en nu nog actief als bestuurslid. Ook was hij mede-aanjager van de lokale werkgroep die glasvezel in de regio en daarmee ook in Escharen realiseerde. Vanaf 2014 zorgt hij voor het onderhoud van het grasveld en de hagen bij de speeltuin en speelplein van basisschool de Ester. Daarnaast ondersteunt hij bij enkele activiteiten op de basisschool in Escharen. Vanaf 2017 is hij betrokken bij de stichting Beheer ‘t Dorpshuus. Als medeoprichter en bestuurslid heeft hij een cruciale rol gespeeld bij het overnemen van de beheerstaken van het dorpshuis vanaf januari 2018.

Ans Keijzers uit Cuijk is al 55 jaar actief voor Scouting Cuijk. Ze heeft diverse functies vervuld. Nog steeds verzorgt ze de archivering. Daarnaast is ze 22 jaar bestuurlijk actief geweest voor de personeelsvereniging ‘GoGeSa’ van het Maasziekenhuis Pantein. Inmiddels is ze 24 jaar als vrijwilliger actief bij de seniorenclub van Maasziekenhuis Pantein. Eveneens is ze mantelzorger voor diverse mensen. Ook was ze 11 jaar lang vrijwilliger bij Stichting Cuijk on Ice en verrichtte ze bij de ijsbaan in het centrum van Cuijk allerlei hand- en spandiensten. Vanaf 2015 is ze vrijwilliger bij Stichting Voetveer Zeldenrust te Cuijk en heeft een bijdrage geleverd aan de restauratie van het historische veerpontje Zeldenrust.

Stefan Willems uit Cuijk is vanaf 2001 vrijwillige molenaar op de Molen Jan van Cuijk. In 2005 heeft hij deze molen geheel weer in maalvaardige staat terug gebracht. In 2010 bestond de molen 150 jaar en toen heeft hij het pakhuis grondig gerestaureerd. In 2011 heeft hij zich aangesloten bij het Ambachtelijke Korenmolenaars Gilde om zo nog meer draagkracht te krijgen en om de molen te gebruiken waarvoor deze gebouwd is. Eveneens was hij 3 jaar bestuurslid van de Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk. Ook is hij inmiddels 10 jaar onafgebroken bestuurslid van carnavalsvereniging de Nölers in Cuijk. Hij is vanaf 2020 als voorzitter betrokken bij de commissie productie en regieteam Cuijkse Zittingen.

Harry van den Broek uit Cuijk is een echt verenigingsmens en als vrijwilliger al 57 jaar betrokken bij carnavalsvereniging De Ulewappers in St. Agatha. Daarnaast was hij bijna 50 jaar lid van de hofkapel van deze vereniging. Eveneens heeft hij 13 jaar gespeeld bij het Vierdaagseorkest Cuijk en ook is hij bij de zeskamp tijdens de Vierdaagsefeesten jarenlang scheidsrechter geweest. Bij de voetbalvereniging in Sint Agatha is hij 37 jaar actief als kantinebeheerder, clubscheidsrechter en reservescheidsrechter. Daarnaast was hij ook plaatsvervangend beheerder bij MFA De Agaat in St. Agatha. Hij was 38 jaar lid, voorzitter en penningmeester van de badmintonvereniging in Valkenhorst. Verder heeft hij 17 jaar in de jury van het Schlagerfestival gezeten van carnavalsvereniging Kiek ze Kieke in Nijmegen. Eveneens heeft hij 5 jaar gezorgd voor het vervoer van een collega-muzikant en nog steeds is hij chauffeur voor buurtbus-vereniging Gassel-Beers en voor stichting Vrijwillige Hulpdienst Cuijk. Dit jaar heeft hij na 30 jaar afscheid genomen als penningmeester van de fanfare H. Agatha.

Cilia Jansen-Hulzink uit Cuijk is een vrijwillig pur sang en ze wordt omschreven als betrouwbaar, energiek, zeer goede empathische luisteraar en hands-on mentaliteit. In haar vrijwilligersdossier zitten dan ook hele mooie ondersteuningsbrieven met prachtige citaten. Al deze citaten hebben betrekking op haar werkzaamheden als vrijwilliger bij de Algemene dienstverlening van Slachtofferhulp. Ruim 18 jaar zet ze zich belangeloos 2 dagen per week in. Ze biedt ondersteuning aan slachtoffers van verkeersongevallen, misdrijven en calamiteiten op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Daarnaast is ze al meer dan 10 jaar zedenspecialist op kantoor Arnhem. Eveneens is ze ondersteuner van cliënten met een Chronisch Trauma verleden.

Jan Hoiting uit Grave is vanaf 2006 als vrijwilliger actief bij de Protestantse kerk Grave. Hij verricht diverse kosterswerkzaamheden en coördineert de verspreiding van het kerkblad. Ook zorgt hij ervoor dat de ingezamelde kleding door de kerk op de juiste plaats terecht komt. Eveneens is hij 14 jaar actief voor de Intergemeentelijke Werkgroep Asielzoekers Grave (IWAG) ten behoeve van asielzoekers die in AZC Grave verblijven. Hij maakt mensen wegwijs en bemiddelt in de contacten met advocaten en andere ondersteunende organisaties. Daarnaast biedt hij praktische hulp.

Maria Rutten-Vermeulen uit Cuijk is 44 jaar actief voor de Parochie Anthonius van Padua in Vianen. Ze verzorgt als lector de lezingen tijdens vieringen. Daarnaast is ze gedurende 12 jaar lid en voorzitter van de ondernemingsraad van BrabantZorg. Ook hier heeft ze veel vrije tijd in gestoken. De liefde voor het vak en de aandacht voor collega’s waren voor haar erg belangrijk. Ze heeft een passie voor zingen en is al 55 jaar lid van gemengde zangvereniging Vivace in Vianen. Ook is ze 55 jaar bestuurlijk actief voor dit koor. Ze was bestuurslid en secretaris en nog steeds is ze voorzitter van dit koor.

Truus van Duijnhoven-Teerling uit Haps is vanaf 1983 betrokken bij de kerkbegeleidingsdienst. Ze begeleidde kinderen op een educatieve en creatieve manier. Ieder weekend en bij bijzondere gelegenheden zorgde zij in de kerk van Haps voor bloemen. Ook is ze bijna 20 jaar actief als vrijwilliger bij Stichting de Zonnebloem in Haps. Eveneens zorgt ze als vrijwilliger van Tafeltje Dekje voor het rondbrengen van maaltijden naar de gasten. Daarnaast verzorgt ze 15 jaar de klantvraagafhandeling aan de balie van de Bibliotheek in Haps en is ze mantelzorger voor haar broer.

Frans Laurent uit Haps was jeugdleider van voetbalvereniging Hapse Boys en lange tijd is hij kok geweest bij het kamp van de C-jeugd. Al 15 jaar int hij het entreegeld bij voetbalwedstrijden van deze vereniging. Daarnaast maakte hij van 1992 tot 2013 deel uit van het bestuur van supportersvereniging De Berkte. Tijdens deze periode was hij 10 jaar voorzitter. Ook was hij gedurende 10 jaar actief als coördinator van het Prinses Beatrix Spierfonds in Haps. Nog steeds is hij penningmeester en vrijwilliger van KBO in Haps. Verder is hij voor het Sint Nicolaasgilde in Haps 9 jaar actief geweest. Eerst als secretaris en daarna als penningmeester.

Lenie Laurant-van Boxtel uit Haps wordt omschreven als een vriendelijke en een enthousiaste gepassioneerde vrouw, waar je altijd een beroep op kunt doen. Al bijna 40 jaar is ze vrijwilliger bij RK parochie De Goede Herder Haps. Ze is lid van de doopwerkgroep en bereidt kinderen voor op de Heilige Communie. Wekelijks zorgt ze voor de bloemversiering in de kerk. Ook collecteert ze voor de Nierstichting en de Hartstichting. Daarnaast is ze ruim 13 jaar vrijwilliger bij De SchitteRing in Haps en verricht daar allerlei hand- en spandiensten.

Herman Peters uit Escharen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van Buurtvereniging De Beeklanders in 1981 in Escharen. Een kroon op zijn werk was het boek dat vorig jaar werd gepresenteerd. Vanaf 1986 is hij lid van de Tennisvereniging Esteren en vanaf die tijd verricht hij allerlei hand- en spandiensten voor deze vereniging. Vanaf 2009 is hij actief voor Natuurvereniging IVN in Grave. Hij was 8 jaar voorzitter en als bestuurslid realiseerde hij mede het belevingsbos en een nieuw verenigingsgebouw op Landgoed Mariëndaal. Vanaf 2012 is hij vrijwilliger bij de Stichting Esterse Minipers en medeoprichter en bestuurslid van de werkgroep Esters Heem.

René Schipperheijn uit Mill is 26 jaar als bestuurslid actief voor muziekvereniging Sint Willibrord en hij heeft samen met de overige bestuursleden ervoor gezorgd dat de muziekvereniging is uitgegroeid tot wat het nu is. Ook is hij vicevoorzitter van deze vereniging. Hij is 25 jaar bestuurlijk actief voor het Vierdaagse orkest. In 1997 begon hij als muzikant (fluitist) en 2 jaar daarna werd hij bestuurslid. Inmiddels is hij ruim 10 jaar de secretaris van het orkest. Daarnaast is hij ruim 2 jaar voorzitter van het Pop- en musicalkoor Voice Mill. Eveneens is hij sinds de oprichting in 2014 de voorzitter van het Ondernemers Collectief Mill. Verder is hij ruim 6 jaar lid van de werkgroep Samen Dementie Vriendelijk en 5 jaar bestuurslid en vicevoorzitter van de dorpsraad in Mill.

Ans Vos-van Geffen uit Velp zorgt vanaf 2016 mede voor de benodigde historische kleding voor het Historisch Spektakel in Grave. Daarnaast geeft ze leiding aan de groep vrijwilligers om de historische kleding volgens de middeleeuwse normen te maken. Voor het evenement ‘In de Voetstappen van Willem van Oranje’ is ze vanaf 2018 medeverantwoordelijk voor het maken van de kostuums van historische figuren. Ze loopt al bijna 30 jaar mee met activiteiten van de Cloveniersgilde en is verantwoordelijk voor de promotie bij gildeactiviteiten. Daarnaast maakt ze vanaf 2012 deel uit van de werkgroep educatie van het Stadsmuseum Grave en houdt zich voornamelijk bezig met kinderactiviteiten.

Hannie Burgers-Tonen uit Escharen verzorgt als marketentster dat de kleding van de Cloveniersgilde op orde is. Eveneens coacht ze iedere donderdagavond de leden en de diverse bezoekers van de Hampoort in Grave bij het kruisboogschieten. Bij het Historisch Spektakel in Grave zorgt ze vanaf 2016 mede voor de benodigde historische kleding. Daarnaast geeft ze leiding aan de groep vrijwilligers om de historische kleding volgens de middeleeuwse normen te maken en zorgt voor uitleen van kleding aan mensen die graag willen meedoen aan het Historisch spektakel. Daarnaast is ze ruim 5 jaar medeverantwoordelijk voor het maken van kostuums van historische figuren. Ook voor het muziekensemble KNEUT verzorgt ze sinds 2002 alle kleding.

Jan Kerstens uit Langenboom is 30 jaar vrijwilliger bij Parkbeheer Langenboom. Hij begon als parkbeheerder en sinds 2015 is hij ook de coördinator van de parkgroep van vrijwilligers. Hij verleende als timmerman zijn medewerking aan verschillende klussen, zoals de bouw van een voer- hok en een afrastering en een dierenverblijf. Daarnaast is hij 30 jaar vrijwilliger bij de Parochie De Goede Herder in Mill. In 1994 heeft hij heel veel uren besteed aan de bouw van een nieuw parochiecentrum in de kerk. Eveneens is hij voor de Katholieke Bond voor Ouderen in Langenboom 20 jaar actief.

Joris Remmen uit Wanroij is 13 jaar voorzitter geweest van de handboogschutterij Landmans Eendracht Wanroij. Ook was hij gedurende 12 jaar presentator van de pronkzittingen bij de Carnavalsvereniging De Padden te Wanroij. Vanaf 2011 is hij lid van het kerkkoor Cantemus Domino in Wanroij en zorgt voor de muziekstukken. Ruim 3 jaar is hij actief als lector en acoliet bij de Heilige Missen in de kerk van Wanroij. Daarnaast was hij 11 jaar voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Sint Anthonis en van Seniorenraad Sint Anthonis. Deze Seniorenraad werd per 1 januari 2023 de Stichting Welzijn Ouderen en ook daar is hij voorzitter. Hij bekleedt verder nog enkele bestuursfuncties. Vanaf 1993: bestuurslid van de Wildbeheereenheid Oploo-Wanroij. Vanaf 2013: voorzitter van de KBO Wanroij. Vanaf 2020: voorzitter van de Commissie Teambiljart Senioren Mill. Vanaf 2021: bestuurslid van de KBO-Kring Land van Cuijk.

Pieter-Jan van Kempen uit Vortum-Mullem was 8 jaar penningmeester van de Volleybalvereniging Advendo in Vortum-Mullem. Daarnaast was hij lid van diverse commissies. Hij was 26 jaar bestuurlijk actief voor de Fanfare St. Cornelius in Vortum-Mullem. Als penningmeester was hij 20 jaar verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud aan de muziekinstrumenten. Eveneens is hij 7 jaar bestuurslid geweest van carnavalsvereniging De Plekkers te Vortum-Mullem. Vanaf 2006 is hij penningmeester van de Stichting M&A. Deze stichting beheert de financiële reserves van de Fanfare St. Cornelius te Vortum-Mullem. Vanaf 2014 is hij penningmeester van de stichting MFA Knillus te Vortum-Mullem. Deze stichting beheert de multifunctionele accommodatie in de voormalige Sint Corneliskerk.

Jan van Dijk uit Sambeek is ruim 15 jaar voorzitter geweest van Naturistenvereniging ‘Vrij-uit’ in Venray. Eveneens is hij 25 jaar de coördinator van landelijke collecte voor de Nierstichting voor de regio Sambeek. Daarnaast is hij ruim 20 jaar een sportieve en betrokken begeleider voor diverse mensen die woonachtig zijn in zorgcentrum Pantein, locatie Boxmeer. Voor Onze Lieve Vrouwe Parochie Sambeek/Boxmeer verricht hij vanaf 2006 verschillende vrijwilligerswerkzaamheden. Vanaf 2010 is hij koster en nog steeds coördineert hij de onderhoudsploeg van het kerkhof in Sambeek. Daarnaast is hij vanaf 2010 bestuurslid van Seniorenvereniging Sambeek (voorheen KBO) en initiatiefnemer voor de e-bikecursus voor senioren. Ook is hij al geruime tijd vrijwilliger voor Zorgcentrum Sambeek en hij bezoekt vanaf 2005 wekelijks een rolstoel gebonden man.

Jan de Bruin uit Boxmeer is met drie andere bestuursleden mede-oprichter van de in 1989 opgerichte Stichting Johann Winkels Kerkorgelfabriek Boxmeer. Samen met drie andere onderzoekers wordt al 35 jaar onderzoek gedaan naar voorkomende werkzaamheden in Nederland en Duitsland van deze Kerkorgelfabriek. Hij is eveneens penningsmeester en technicus van deze stichting. Sinds 1992 is hij beheerder en toezichthouder Pastorie van de Protestantse gemeente Boxmeer. Vanaf 2006 is hij ook lid van college van kerkrentmeesters. Eveneens heeft hij 2 jaar de administratie van de begraafplaats verzorgd. Al 16 jaar is hij betrokken als vrijwilliger bij het kasteelmuseum in Boxmeer. Hij was mede-initiator om het orgel compleet te maken met het VOX Humana 8 vt register. Daarnaast is hij 3 jaar als lid van Stichting Bing (Behulpzaam bij lokale viering van Internationale en/of Nationale Gebeurtenissen) betrokken geweest bij de viering van 70- en 75 jaar vrijheid Boxmeer.

Maria van den Oever-Nooijen uit Westerbeek is 19 jaar actief geweest voor de Westerbeekse dorpsraad, nu bekend als Dorpscoöperatie ‘Samen 1 Westerbeek’. Ze is 3 jaar voorzitter geweest. Ook is ze 20 jaar actief voor de KBO Westerbeek, ook als (interim)voorzitter. Daarnaast is ze vanaf 1985 betrokken bij de kerk, deelparochieraad Heilig Hart van Jezus in Westerbeek. Ze verzorgt wekelijks de woord communiediensten en al ongeveer 40 jaar de bloemen en andere versieringen in de kerk. Ook poetst ze samen met andere vrijwilligers het kerkgebouw. Vanaf 2013 is ze gastvrouw tijdens de vrijdagmiddagbijeenkomst en lid van de werkgroep Zorg en Welzijn Huiskamerproject ‘Op de koffie’.

Martien van den Oever uit Westerbeek is al meer dan 60 jaar lid van Toneelgroep Westerbeek. Eveneens is hij 20 jaar lid van de KBO in Westerbeek en ook is hij 8 jaar chauffeur geweest op de buurtbus bij de buurtbusvereniging in Wanroij. Daarnaast is hij 25 jaar lid van de Parochie Maria, Moeder van de Kerk. Hij werd voorzitter van de Deelparochieraad Westerbeek en zorgt tot op de dag van vandaag voor de organisatie van de bijeenkomsten.

Corrie Schilderink-van den Broek uit Landhorst is vanaf 1988 als mantelzorger actief. Daarnaast heeft ze ruim 30 jaar hand- en spandiensten verricht bij Parochie Heilige Paulus te Landhorst. Ook bij het dorpshuis ’t Stekske in Stevensbeek zorgde ze 7 jaar voor de versieringen. Nog steeds is ze als vrijwilliger actief bij het Dorpshuis Wapen van Wanroij. Vanaf de oprichting van de stichting Platform Gehandicapten Sint Anthonis (PGSA) is ze bestuurlijk actief en nu is ze voorzitter. Binnen het bestuur zet ze zich in voor de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte zodat ook iemand met een beperking maximaal kan deelnemen aan de samenleving. Al ruim 15 jaar organiseert ze maandelijks de Danceparty in Oelbroeck in Sint Anthonis voor jongeren met een beperking. Vanuit PGSA maakt ze deel uit van de Stichting Toegankelijk Land van Cuijk en dit nieuwe platform heeft ze in 2022 mede opgericht.

Ans Hofmans-Scheepers uit Oploo is 12 jaar lid geweest van de parochieraad van de voormalige Parochie St. Jozef te Stevensbeek. Daarnaast is ze al bijna 40 jaar vrijwilliger van vrouwenvereniging EVA’s (Eigentijdse Vrouwen Activiteiten Stevensbeek). Vanaf 1999 is ze penningmeester van deze vrouwenvereniging. Bij de fusie in 2015 en het zelfstandig worden van deze vrouwenvereniging was ze betrokken bij het mede opstellen van statuten en huishoudelijk reglement. Eveneens is ze 9 jaar penningmeester geweest van de basisschool Pater Eymard in Stevensbeek. Nog steeds is ze vrijwilliger bij het Maasziekenhuis Pantein in Beugen.

Arnold de Wit uit Landhorst heeft diverse functies bekleed bij carnavalsvereniging De Peelleuters in Landhorst. Hij was 13 jaar bestuurslid en 6 jaar voorzitter. Hij was medeorganisator van activiteiten waaronder het prinsenbal en het ouderenbal. Verder was hij lid van de optochtcommissie en verzorgde de veiligheidsinspecties van de carnavalswagens. Hij is 9 jaar Vorst geweest. Sinds 2003 is hij lid en vanaf 2009 voorzitter van de rommelmarktcommissie. Eveneens was hij 8 jaar vrijwilliger bij de Vereniging Peelbelang Landhorst (VPL). Hij was 8 jaar lid van de commissies ‘Landhorst 50' en ‘Landhorst 75' en in 1995 organiseerde hij een groot dorpsfeest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Landhorst. Sinds 2011 is hij bestuurslid en vrijwilliger van Dorpshuis De Stek.

Jac Willems uit Vierlingsbeek is 10 jaar voorzitter geweest van buurtvereniging ’t Makken in Vierlingsbeek. Ook was hij 13 jaar penningmeester van de Stichting Jeugd OntspanningsClubs Vierlingsbeek-Groeningen (‘het JOC’). Eveneens heeft hij veel vrijwilligerswerk verricht bij Volleybalvereniging MVC ‘64 te Maashees. Daarnaast is hij vanaf 1997 secretaris van Stichting Vrienden van de Herleving te Vierlingsbeek. Ook is hij 10 jaar de medebeheerder van gemeenschapshuis Joffershof te Vierlingsbeek. Eveneens is hij 10 jaar actief als financieel ondersteuner bij Stichting Welzijn Ouderen Boxmeer. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het integreren van de verschillende administraties tot een overkoepelende administratie en aan de harmonisatie van tarieven in het Land van Cuijk. Al 9 jaar is hij als vrijwilliger en ambassadeur actief bij SeniorWeb.

Emilie van der Heijden-de Groot uit Sambeek begon met haar vrijwilligerswerk in Limburg. Ze was penningmeester van het Jongerenkoor ‘Catotsh’ en tot 1981 vrijwilliger bij de Parochie Heilige Monulfus & Heilige Gondulfus te Maastricht. Ook was ze dirigent van het Gemengd Kerkelijk Koor. Daarnaast was ze 3 jaar vrijwilliger bij de Parochie Sint Antonius Abtkerk te Eindhoven. Maar ook in Brabant was ze actief. Ze was 7 jaar dirigent van het Gemengd Jongerenkoor ‘Imemato’ in Oeffelt. Eveneens is ze 7 jaar dirigent geweest van kerkkoor in Vortum-Mullem. Ook heeft ze het jongerenkoor in Boxmeer opgericht en ze was 10 jaar dirigent. Verder was ze 13 jaar bestuurlijk actief voor de parochie in Boxmeer. Als vicevoorzitter was ze verantwoordelijk voor de fusie met de naburige parochies in Sambeek en Vortum-Mullem. Vorig jaar heeft ze afscheid genomen van de Onze Lieve Vrouwe Parochie in Boxmeer.

Daniëlle Theunissen-Bouwhuis uit Boxmeer is bijna 25 jaar vrijwilliger bij de Boxmeerse Vaart. Ze biedt hulp bij het passen van de kinderkleding en loopt mee tijdens de processie. Daarnaast is ze 5 jaar actief geweest voor Scholengemeenschap Metameer. Eerst was ze duovoorzitter en daarna werd ze voorzitter van de oudercontactgroep van de Scholengemeenschap Metameer, locatie Boxmeer. Eveneens is ze tot vorig jaar actief geweest als secretaris van de R.K. Parochie Boxmeer en later ook als secretaris van de Onze Lieve Vrouwe Parochie. Mede door haar inzet en bijdrage als secretaresse is in 2012 de fusie tussen R.K. Parochie Boxmeer en Sambeek en Vortum-Mullem gerealiseerd. Vorig jaar is ze gestopt met haar vrijwilligerswerk bij deze parochie.

Henk Weerts uit Overloon is 19 jaar actief geweest voor voetbalvereniging S.S.S.’18. In 1966 werd hij lid van deze vereniging en in 1983 trad hij toe tot het bestuur. Naast zijn bestuursfunctie heeft hij heel veel nevenactiviteiten verricht voor deze vereniging en in 2011 werd hij benoemd tot erelid van deze vereniging. Hij is 15 jaar secretaris geweest en daarnaast is hij een jaar actief geweest als waarnemend voorzitter en als waarnemend secretaris. Ook is hij 2 jaar leider geweest van S.S.S.’18. Ook was hij 11 jaar penningmeester van carnavalsvereniging De Huibuuke in Overloon. Daarnaast is hij 10 jaar bestuurlijk actief geweest voor de Senioren Overloon (voorheen KBO Overloon). Voor deze vereniging verricht hij nog steeds allerlei hand- en spandiensten.

Peter Coenen uit Oeffelt heeft zich 6 jaar ingezet als voorzitter en als Vorst van de carnavalsvereniging De Leemknejers uit Oeffelt. Daarnaast is hij als voorzitter 8 jaar actief geweest voor voetbalvereniging de Zwaluw uit Oeffelt. Als grootste activiteit organiseerde hij het 100-jarige bestaan van de voetbalvereniging in 2018. Ook heeft hij 9 jaar vrijwilligerswerkzaamheden verricht voor stichting Jeugd- en jongerencentrum Mannekino. Verder is hij als voorzitter de drijvende kracht geweest om een nieuwe dorpskrant van de grond te krijgen. Dankzij zijn inzet is dit dorpsblad ook voor de komende jaren gewaarborgd en nog steeds draagt hij met veel enthousiasme zijn steentje hieraan bij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.