Het CDA draagt Langenboom een warm hart toe. In de afgelopen jaren hebben Dorpslijst Langenboom en het CDA samen gestreden voor het dorpsplan Langenboom, voor meer betaalbare woningen en voor een goed vrijwilligersbeleid met aandacht en zorg voor elkaar. We gaan graag samen met elkaar op zoek naar passende plannen voor het dorp!

Onze actiepunten voor Langenboom zijn:

  • Dorpsplan Langenboom snel uitvoeren.
  • Meer woningbouw voor starters en ouderen realiseren.
  • Bouwlocaties aanwijzen zodat vooral onze jeugd kan blijven bouwen.
  • Onderzoek naar de verplaatsing van de basisschool richting het sporthart.
  • Inwoners goed betrekken bij de plannen voor de Kuilen.

Het CDA Land van Cuijk heeft vele kanjers in Langenboom die het dorp en de inwoners goed kennen! Onze leden zijn bij het CDA echte ambassadeurs voor hun dorp.

Onze gemeenteraadsleden Maarten van Gemert en Moniek van den Elzen zijn bij de gemeenteraadsfractie de contactpersonen voor inwoners van Langenboom. Zij houden de ontwikkelingen van het dorp in de gaten en onderhouden contact met de dorpsraad en andere inwoners. Bel of mail ze gerust bij vragen, tips of opmerkingen! Uiteraard kunt u ook bij de andere CDA-raadsleden terecht!

Stuur Maarten een mailtje

Persoonlijke gegevens

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.