Het CDA draagt Mill een warm hart toe. We hebben ons in de afgelopen jaren ingezet voor meer beschikbare betaalbare koop- en huurwoningen, het behoud van Merlet College, vergroening van de schoolpleinen, betaalbaar leerlingenvervoer en betere serviceverlening vanuit de gemeente.

Onze actiepunten voor Mill zijn:

  • Meer woningen voor starters en ouderen realiseren.
  • Creatief meedenken bij woningsplitsing en flexibele woonvormen.
  • Samen met de inwoners een toekomstplan maken voor de kerk, het gemeentehuis en een centrum met ruimte voor wonen, horeca en ontmoeting.
  • Onderzoeken van verplaatsing Looierij naar het sportcomplex. Dit is een kans voor woningbouw met seniorenhofjes op de huidige locatie.
  • Bewegen, sporten, spelen en ontmoeten in de buitenruimte stimuleren.
  • Het verenigingsleven en de organisaties van vele evenementen en festivals steunen.

Het CDA Land van Cuijk heeft vele kanjers in Mill die het dorp en de inwoners goed kennen! Onze leden zijn bij het CDA echte ambassadeurs voor hun dorp.

Onze gemeenteraadsleden Maarten van Gemert en Moniek van den Elzen zijn bij de gemeenteraadsfractie de contactpersonen voor inwoners van Mill. Zij houden de ontwikkelingen van het dorp in de gaten en onderhouden contact met de dorpsraad en andere inwoners. Bel of mail ze gerust bij vragen, tips of opmerkingen! Uiteraard kunt u ook bij de andere CDA-raadsleden terecht!

Stuur Maarten een mailtje

Persoonlijke gegevens

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.