09 januari 2024

CDA: “Laat geen vereniging onnodig omvallen”

De gemeenteraad heeft nieuwe subsidieregels voor sport en welzijn vastgesteld. Bij veel verenigingen is de subsidie erop vooruit gegaan. Wij moedigen dat aan: sport en welzijn zijn enorm belangrijk. Het CDA koestert het verenigingsleven dat dit mogelijk maakt. We houden er rekening mee, of het nou om sportbeleid gaat, over de moeite die verenigingen moeten doen voor een vergunning voor een evenement of over het subsidiebeleid.

Helaas gaan niet alle verenigingen erop vooruit, maar daarvoor geldt een meerjarige overgangsregeling. Raadslid Arjan Breijer: “Geen één gezonde vereniging mag hierdoor of in de toekomst omvallen. Daarom hebben we een wijziging (amendement) ingediend waardoor verenigingen hulp kunnen krijgen en indien nodig een tijdelijke extra subsidie kunnen krijgen om daarna weer op eigen kracht verder te kunnen gaan.” De wethouder heeft aangegeven dat ze dit gaat verwerken en toepassen. Daarmee is een belangrijk vangnet geregeld voor de verenigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.