05 oktober 2023

CDA stemt in met Zonnepark Sambeeksedijk

Tijdens zijn vergadering op 2 oktober jl. stemd de gemeenteraad Land van Cuijk in met de aanleg van het Zonnepark aan de Sambeeksedijk. Voor het park is al een vergunning afgegeven in 2020, maar is nog niet gerealiseerd, omdat er geen ruimte was op het elektriciteitsnet. Inmiddels heeft de initiatiefnemer een aangepaste netaansluiting kunnen krijgen. 

Het plan is inmiddels iets uitgebreid en daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van accu-opslag. De accu-opslag wordt inmiddels ook vanuit het rijk aangemoedigd en binnenkort verplicht gesteld. Dit zorgt ook dat de belasting op het net minder is en gaat ook helpen bij de stabilisatie van het net.

Het project is vanuit de voormalige Sint Anthonis zorgvuldig doorlopen waarbij er geen bezwaren waren vanuit de omgeving. Het plan is vastgesteld met de toen geldende regels van 10% lokaal eigendom. Een besluit wat volgens het CDA gerespecteerd moet worden. Het zou niet van behoorlijk bestuur getuigen om ineens de spelregels voor een vergund project te wijzigen.

Het CDA vindt het belangrijk dat ook de omgeving beter kan meeprofiteren. Daarom willen we dat de parken voor minimaal vijftig procent in lokaal eigendom zijn, zodat de opbrengsten ook kunnen terugvloeien naar de gemeenschap. Dit aspect wordt meegenomen In het nieuwe zon- en windbeleid dat wordt behandeld in de raadsvergadering van 2 november a.s.

Op dit moment zit het elektriciteitsnet vol (netcongestie), dit houdt in dat er behoorlijke wachtlijsten zijn voor zowel afname en teruglevering van elektriciteit. Dit zorgt er op korte termijn voor dat het lastig wordt onze duurzame doelen te halen, maar daarom moeten we wel kijken wat er wel mogelijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.