06 januari 2022

CDA steunt regenboogmotie

Nieuwe gemeente staat voor een inclusieve samenleving

Het is belangrijk dat de gemeente Land van Cuijk een veilige plek is voor iedereen en waarin iedereen ook zichzelf kan zijn. Een mooie start is het daarom onze nieuwe gemeente Land van Cuijk uit te roepen tot een zogenaamde regenbooggemeente. In een motie heeft de gemeentraad gevraagd om een actief LHBTIQ+ beleid op te stellen.

Deze motie past goed binnen het CDA-gedachtegoed van de inclusieve samenleving waarin iedereen erbij hoort en gewaardeerd wordt. Daar zit ook meteen een belangrijk aandachtspunt, er zijn natuurlijk meerdere groepen en thema’s die speciale aandacht behoeven en die nu niet expliciet worden genoemd in deze motie. Daarom komen we hier als CDA-fractie in het, nog nader uit te werken, raadsprogramma zeker op terug.

Samen zorgen we voor een inclusieve samenleving!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.