01 mei 2024

CDA zet in op subsidie ondersteuning voor verenigingen en stichtingen

Tijdens de rondgang van de CDA fractie langs diverse kernen in het Land van Cuijk hebben we van diverse verenigingen en stichtingen vernomen dat er behoefte is aan ondersteuning vanuit de gemeente bij het doen van aanvragen voor subsidies bij externe partijen voor bijvoorbeeld initiatieven die een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie. Het gaat daarbij voornamelijk om het meelezen met een aanvraag, het leveren van advies en indien gewenst het wijzen op de diverse subsidiemogelijkheden die er – in den landen – zijn. Een soort van “subsidie check”.

Naar aanleiding daarvan heeft de fractie aan het college de vraag gesteld of zij soortgelijke signalen hebben ontvangen en of zij de mening delen dat het meelezen, leveren van advies en/of het wijzen op de diverse subsidiemogelijkheden de diverse verenigingen en stichtingen in het Land van Cuijk kan helpen. Welke mogelijkheden biedt de gemeente op dit moment al en welke mogelijkheden zijn er nog meer om verenigingen en stichtingen te helpen. Liggen er bijvoorbeeld nog kansen voor de verenigingsondersteuner om een bijdrage te leveren. Allemaal vragen waar de fractie binnenkort een antwoord op hoopt te ontvangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.