02 mei 2024

Denk mee met jou omgeving!

Alles wat je ziet, voelt, hoort en ruikt is onderdeel van je leefbare omgeving. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, het verkeer, de natuur en een schone lucht. De doelen en ambities voor de "fysieke leefomgeving" wil de gemeente Land van Cuijk vastleggen in de Omgevingsvisie. Voorheen waren dit bestemmingsplannen en milieuvergunningen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet pakt dit alles samen. Zo helpt de Omgevingsvisie de gemeente bij het maken van plannen voor Land van Cuijk tot 2040.

Wat heeft de Gemeente Land van Cuijk gedaan?
Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. In de eerste fase is heel veel input door inwoners verzameld om te komen tot een Opgavennotitie. In fase 2 heeft Land van Cuijk nagedacht over wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn. Dit toekomstbeeld wordt vast gelegd in een Perspectievennotitie. Deze is bijna klaar.

Denk met je omgeving mee!
 In de 3e fase werken we toe naar de Omgevingsvisie Land van Cuijk 2040. En ook in deze fase nodigen we inwoners, ondernemers, wijk- en dorpsraden en andere belangstellenden uit om met de gemeente mee te denken.

Dinsdag 11 juni

19.00 – 21.00 uur
MFA de Valuwe, Cuijk

Aanmelden kan via deze link!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.