27 mei 2023

Gemeenteraad Land van Cuijk stimuleert Peel Natuurdorpen

Op 25 mei jl. heeft de gemeenteraad van Land van Cuijk unaniem een motie aangenomen om Peel Natuurdorpen extra te stimuleren.

Stichting Peel Natuurdorpen wil ondernemers in het buitengebied een verdienmodel geven voor landschap landbouw. Door woningbouw met landschapontwikkeling te combineren hebben onze ondernemers een extra mogelijkheid om natuur te versterken en woningbouw mogelijk te maken: zonder subsidie een mooier landschap creëren en tegelijk gronden voor natuur inclusieve landbouw gebruiken. De CDA-fractie ziet veel veranderingen in ons buitengebied en wil Peel Natuurdorpen daarin ook laten slagen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.