05 oktober 2023

Gemeenteraad stelt Cultuurnota Land van Kunst en Cultuur vast

Op donderdag 28 september jl. stemde het CDA met een meerderheid van de raad in met de gemeentelijke Cultuurnota.

Voor het CDA zijn de verenigingen een belangrijke levensader voor de verbondenheid binnen de dorpen, stad en wijken. In het Land van Cuijk zijn veel verenigingen actief die zich met muziek, kunst en cultuur bezighouden. Dat wordt gekoesterd door het CDA. De cultuurnota zet in op ondersteuning, promotie en samenwerking van verenigingen, met focus op de jeugd. Brede kunst en cultuur, betaalbaar voor het hele Land van Cuijk. 

Het CDA is van mening dat decentrale opbouw van kunst en cultuur in heel het Land van Cuijk niet zonder enige vorm van centrale voorziening kan. Het is belangrijk dat betrokken verenigingen inspraak hebben in het functioneren van deze voorziening. Hiervoor heeft het CDA een amendement opgesteld, dit amendement is met ruime meerderheid aangenomen in de raad.

Verder heeft de raad de cultuursubsidies geharmoniseerd. Het merendeel van de verenigingen gaat erop vooruit of blijft op hetzelfde niveau. Daar waar verenigingen in de knel dreigen te raken, kunnen zij met de gemeente kijken naar mogelijkheden die er voor hen zijn, zo zegde de wethouder toe.

Foto: gemeente Land van Cuijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.