30 juni 2023

Gemeenteraad stemt in met financiële bijdrage renovatie De Kwel

Het CDA heeft op 29 juni jl. ingestemd met het voorstel aan de gemeenteraad om meer dan drie miljoen euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van sportcentrum De Kwel in Cuijk.

Het vorige contract met Laco heeft in Cuijk heel wat stof doen opwaaien de afgelopen jaren. Met de nieuwe samenwerkingspartner Sportfondsen is nu een andere fase ingegaan. Het CDA staat positief tegenover de plannen om het zwembad en de sporthal te renoveren en een nieuwe verbintenis aan te gaan. Hiermee zijn we de aankomende 25 jaar verzekerd van een modern, duurzaam en goed onderhouden sportlocatie. 

De gemeenteraad wil later dit jaar nog wel een laatste oordeel vellen over de concept overeenkomst met Sportfondsen. Het CDA heeft zich ook geschaard achter de oproep aan het college om te bekijken of de buitenruimte beter benut kan worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.