08 november 2021

Hanneke de politiek in

Voor sommigen een verrassing, Hanneke die als ambassadeur voor de inwoners van Wanroij en Landhorst aan de slag wil. In dit interview vertelt ze over haar achtergrond en drijfveren om politiek actief te worden. Hanneke van der Velden is getrouwd met Frank en samen hebben ze drie kinderen.

Actief in het dorp
Ben jij een echte Wanroijse? “Ja, dat ben ik geworden. Ik ben opgegroeid aan de Boompjesweg in Landhorst, ging in Wilbertoord naar de basisschool en ben uiteindelijk in Wanroij komen wonen. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als personeelsfunctionaris. Sinds een jaar of zes werk ik bij een familiebedrijf in Helmond met als specialisatie ziekteverzuim en re-integratie.” En wat doe je in je vrije tijd? “Na een aantal jaren in het bestuur van ons dorpshuis, ben ik nu actief in het bestuur van de carnavalsvereniging en in de werkgroep voor een mooiere omgeving rondom de Lookant. Als ik dan nog wat tijd over heb, lees ik graag boeken en ik houd van wandelen en fietsen.” En waarom dan nu de politiek in? “Leefbaarheid in een dorp is belangrijk en ik ben van mening dat je daar als inwoner op je eigen wijze mede voor verantwoordelijk bent. Ik zet me dan ook altijd in voor zaken die beter kunnen. Via het CDA Land van Cuijk kan ik ook op de langere termijn mede bepalen hoe de leefbaarheid van ons dorp vorm krijgt.”

Zorgen van mensen serieus nemen
Inwoners kennen jou als iemand die durft te zeggen waar het op staat. Hoe kijk jij naar de samenleving van nu? “Ik maak me zorgen over de tweedeling in de maatschappij. Het lijkt telkens ‘zij tegen wij’. Mensen raken verder van elkaar verwijderd. Scherpe discussies over bijvoorbeeld de Coronapas of de eenzijdige, negatieve benadering van het boerenbedrijf in de media. We laten ons leiden door oppervlakkige berichten en proberen door steeds harder te schreeuwen om een discussie te winnen. Achter deze uitingen zie ik veel zorgen van mensen. Die zorgen moeten we serieus nemen en met feiten en visie uitleggen hoe we samen de leefbaarheid goed houden.”

Geen korte termijn successen willen behalen, maar samen een goed plan bedenken hoe we werken, leven, natuur en recreëren verder kunnen ontwikkelen!

Verstandige plannen voor de leefbaarheid
Maar wat betekent leefbaarheid? “Voor de een is dat het behoud van het parkje in het dorp, voor de ander fijn sporten of goed onderwijs en weer een ander wil graag zijn familiebedrijf voortzetten. Zo zie je meteen het speelveld; breed en veel verschillende belangen. De politiek moet zorgen dat zij een reële lange termijn visie ontwikkelt over hoe de leefbaarheid van Land van Cuijk de komende 50 jaar goed blijft. Dus niet reageren op emoties, geen korte termijn successen willen behalen, maar samen een goed plan bedenken hoe we werken, leven, natuur en recreëren verder kunnen ontwikkelen.”

Zorg en De Lookant
Kun jij voorbeelden geven van leefbaarheid in ons eigen dorp? “Ja, ik denk daarbij aan":

  1. De aanleg van een veilig fiets- en wandelpad dat zorgt voor verbinding tussen het hart van Wanroij met het fietspad langs De Quayweg en de Staatsbossen.
  2. Goede voorlichting om drugsgebruik tegen te gaan. Dit probleem wordt namelijk elke dag groter.
  3. Een mooie, nieuwe basisschool De Sprong op een toekomstbestendige locatie.
  4. Een proactieve houding van de gemeente om (thuis)zorg voor ouderen op peil te houden zodat zij in hun eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven. Ook moet de gemeente bij de les zijn bij de herbestemming van Zorgcentrum De Lookant.”

Een dorp waar jong en oud veilig kunnen leven.

Samen er áltijd uitkomen
Tot slot, zou je jouw persoonlijke missie nog eens kunnen samenvatten? “Een dorp waar jong en oud veilig kunnen leven. Dit betekent goede thuis- en jeugdzorg, voldoende vrijwilligers die zorgen dat verenigingen op de been blijven. Mogelijkheden voor verenigingen om samen te werken en elkaar te versterken. En ondersteuning vanuit de gemeente, altijd vanuit de gedachte dat we er samen áltijd uitkomen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.