02 december 2021

Herindelingsverkiezingen Land van Cuijk: Hoe gaat het nu verder?

De herindelingsverkiezingen voor de gemeente Land van Cuijk zijn achter de rug, de uitslag is vastgesteld en de nieuwe raadsleden zijn bekend. Nu is het tijd voor de volgende fase: het vormen van een coalitie en een college.

Fracties op 2 december met elkaar in gesprek
Om de verkiezingsuitslag te bespreken en te verkennen hoe de komende raadsperiode eruit gaat zien, gaan de fracties donderdag 2 december met elkaar in gesprek tijdens een duidingsdebat. Hierin kunnen de partijen aangeven wat de uitslag voor hen betekent en hoe zij hun rol zien in de coalitie- en collegevorming. De partij die de meeste stemmen kreeg bij de verkiezingen, het CDA, heeft een voorstel gedaan voor het formatieproces. Dit voorstel wordt ook besproken.

Live te volgen
Het duidingsdebat is openbaar en is voor belangstellenden digitaal te volgen. Het debat start donderdag 2 december om 19.30 uur. 

Coalitie en college? Hoe zat het ook alweer?

Als er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, neemt de partij die de meeste stemmen heeft gekregen meestal het voortouw in het vormen van een coalitie en het college. Een coalitie is een samenwerking tussen een aantal partijen. Meestal hebben zij samen meer dan de helft van de zetels in de gemeenteraad. Het college bestaat uit de burgemeester en een aantal wethouders die samen het dagelijks bestuur van de gemeente vormen. De keuze voor de wethouders ligt in principe bij de coalitiepartijen. De burgemeester wordt – na aanbeveling door de gemeenteraad en voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken – benoemd door de Koning. Bij een herindeling start de gemeente met een waarnemend burgemeester. Wil je meer weten over hoe de gemeente wordt bestuurd? Op de website van ProDemos vind je meer uitleg over de gemeente, politiek en democratie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.