25 september 2023

Jongeren moeten vanaf 16 jaar kunnen meepraten in de politiek

Ook 16-jarigen verdienen een stem in de lokale politiek, vindt Joep Baltussen (23) van het CDA in Land van Cuijk. Donderdag praat de gemeenteraad over zijn voorstel om de leeftijd voor burgerleden te verlagen: van 18 naar 16 jaar.

Wel besluiten nemen over jongeren, maar niet mét jongeren. Dat is een nadeel van gemeentepolitiek, vindt raadslid Joep Baltussen van het CDA in Land van Cuijk. Samen met Mike van Diemen (GroenLinks/PvdA) en Jan van Riet (Team Lokaal) vertegenwoordigt hij de twintigers in de gemeente. Twee twintigers, geen tieners. Dat kan beter, vindt Baltussen.

‘Zijn er genoeg die dat willen’

Om in de gemeenteraad je mening over actuele onderwerpen te kunnen geven, moet je minstens 18 jaar zijn. Dat geldt ook voor wat je de voorronde van de echte politieke vergadering kunt noemen: de commissievergadering. Voor die vergadering hoef je geen gekozen volksvertegenwoordiger te zijn, maar in de meeste gemeenten geldt wel een minimumleeftijd van 18 jaar.

Maar waar landelijk geregeld is dat een raadslid 18 moet zijn, mag een gemeente de leeftijd voor burgerleden verlagen naar 16 jaar. En dat zou Land van Cuijk moeten doen, vindt Baltussen. Donderdag praat de gemeente over dat voorstel.

,,Volgens mij zijn er genoeg jongeren die dat best zouden willen. Om me heen zie ik jongeren die actief zijn in verenigingen of bedrijven, of leerlingenraden op scholen. Het Elzendaalcollege heeft leerlingenraden, een heel goed voorbeeld van hoe je jongeren laat meedenken over beleid. Maar in de politiek wordt vaak wel over, maar niet met jongeren besloten.”

Opstapje

Over onderwerpen als fietspaden en vuurwerk, maar ook woningbouw en klimaat kunnen 16-jarigen uitstekend een bijdrage leveren, zegt Baltussen. ,,Al zijn het er maar één of twee, op de 37 burgerleden heb je dan al een betere afspiegeling.

In de politiek wordt vaak wel over, maar niet met jongeren besloten - Joep Baltussen

In Boekel ligt de grens al op 16 jaar, daar is raadslid Matt Kanters van politieke partij DOP zo ooit begonnen, zegt Baltussen. ,,En die is nu fractievoorzitter. Supergaaf. Het mooie van burgerlidmaatschap is dat het niet meteen een enorme verantwoordelijkheid is, zoals raadslid. Het kan een goede opstap zijn.”

© tekst De Gelderlander Maasland - Foto: © Ed van Alem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.