16 april 2022

Joost Hendriks, gebiedswethouder van Grave, Escharen, Velp en Langenboom

GRAVE - Hoe werk je van buiten naar binnen en niet andersom? Dat is de opdracht van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De gemeente is uitgestrekt. Om toch goed te horen wat er overal speelt, is de gemeente verdeeld in zeven gebieden. Voor ieder gebied is er een gebiedswethouder en een ambtenaar met de rol van gebiedsmakelaar. Dienstverlening, burgerparticipatie organiseren en dichtbij blijven is hun insteek.

Wethouder Joost Hendriks (CDA) is sinds drie maanden één van de zeven wethouders van het Land van Cuijk. Als gebiedswethouder is hij een vooruitgeschoven post van het college. Er is voor gekozen dat de gebiedswethouder vooral niet aan het eigen woongebied is gekoppeld. Joost Hendriks heeft het noordelijke gedeelte van het Land van Cuijk, Grave, Escharen, Velp en Langenboom, als gebiedswethouder omarmd. Daarnaast is hij voor een tweede periode vak wethouder sociaal domein (zorg & welzijn, werk & activering, inkomen), onderwijs en kinderopvang, bibliotheek, kunst, cultuur en erfgoed en wijk- en dorpsraden. Een behoorlijk takenpakket. Hendriks: “Het gebied past mij, met ook erfgoed, monumenten en cultuur in mijn pakket. Als gebiedswethouder word ik ondersteund door Marieke Kerstens. Zij heeft de functie van gebiedsmakelaar.”

Voor Grave, Escharen, Velp en Langenboom is Joost Hendriks nieuw. Hendriks woont met zijn vrouw en twee kleine kinderen in Cuijk. Hij maakt een ontspannen, open en geïnteresseerde indruk tijdens het interview op het stadhuis in Cuijk met deze krant. Vier dagen in de week is hij werkzaam voor de gemeente. Hendriks was dirigent van Harmonie Gaudete in Domino, waar hij nu zelf nog muziek maakt als lid van het orkest. Na het interview komen we hem ‘s avonds opnieuw tegen, bij een ontmoeting met de wijkraad Grave centrum in de bibliotheek. En meteen wordt duidelijk wat hij bedoelt met ‘van buiten naar binnen werken’. Hendriks is een man die graag de dialoog opzoekt. “Ik wil graag uit het debat en naar de dialoog: ‘Begrijp ik je goed?, Hoe zit het met..?, Wat is het gemeentelijk beleid en waar loopt dat vast?, Kunnen jullie iets doen?’ Het zijn vragen die we moeten stellen; als dat proces van gezamenlijkheid goed verloopt dan is de besluitvorming beter en is ook een eventueel negatief besluit beter te accepteren.”

Hendriks: “Om los te komen van oude structuren in de nieuwe gemeente Land van Cuijk hebben we gekozen voor gebieden die niet lijken op een oude gemeente. In mijn gebied gaat het dus om Grave, Escharen, Velp en Langenboom. Ik ga kennismaken met dorps- en wijkraden, heb het Stadsmuseum Grave bezocht en was aanwezig bij het Historisch Spektakel. Ik ga steeds meer mensen ontmoeten. Mijn rol als gebiedswethouder zal op de inhoud beperkt zijn. Bij het besluit is de vak-wethouder betrokken.”

Gebiedsmakelaar
De gebiedsmakelaar is in het Land van Cuijk een nieuwe functie. Hendriks kent de functie uit zijn periode als strategisch beleidsadviseur in de gemeente Meijerijstad. Marieke Kerstens: “Ik ben als gebiedsmakelaar als een soort ‘verbindingsofficier’ tussen inwoners van ‘mijn gebied’ en de wethouders. De dijkverzwaring is bijvoorbeeld een onderwerp dat vanuit het Waterschap AA en Maas wordt ingezet. Mijn insteek is dan de ontwikkeling te volgen en dichtbij de bewoners te blijven. We proberen mensen in hun kracht te zetten. De bedoeling is dat ik de verbinding maak tussen wat er speelt en de rol van de gemeente daarbij. Ik probeer bij te dragen aan het ophalen van leefbaarheidsvragen. Iedereen kan mij benaderen. Natuurlijk kunnen we niet werken vanuit een wensenlijstje. Prioritering en budget spelen altijd een rol. Voor klachten of meldingen, kun je andere ingangen gebruiken.” Wethouder Hendriks: “Een gebiedsmakelaar kan beter dan wijzelf de voortgang bewaken en ons steeds op de hoogte houden.”

Zijn de verschillende rollen en taken als wethouder niet lastig en onduidelijk om mee om te gaan, vragen wij Hendriks. Joost Hendriks: “Bij de discussie over een nieuw wijkcentrum voor de wijkraad West is wethouder Hendriks-van Haren betrokken en niet de gebiedswethouder. Het is natuurlijk zoeken hoe het moet, maar via de verschillende verbindingsambtenaren zoals Marieke willen we dicht bij de mensen blijven. Kijk, de gemeenteraad neemt altijd het besluit en een vak-wethouder kijkt naar het algemeen belang en het budget. En als iets echt niet kan maar er is wel aan de voorkant goed geluisterd en geïnformeerd, accepteren mensen de besluiten beter. Als een inwoner gelijkwaardig wordt gezien en wij dat ook echt uitstralen, dan weet iedereen wat er aan een besluit ten grondslag ligt.”

Wijkraad Centrum Grave zegt desgevraagd: “De wethouder straalt inderdaad gretigheid uit. Hij wil echt weten wat er speelt en vraagt ons ook om advies. Op een aantal terreinen maakten we in ons eerste gesprek met hem ook meteen afspraken. Als dit overal zo gaat en als dit de nieuwe bestuurscultuur wordt, is dat echt een stap vooruit.”

Bron: Arena Lokaal - Annelies Graafsma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.