13 maart 2023

Kansrijk opgroeien na je achttiende

Het Land van Cuijk is een prachtige plek om op te groeien. Een plek waar alle jongeren gelijke kansen krijgen en waarbij zij veilig en gezond hun talenten kunnen ontwikkelen.

Afgelopen raadsvergadering hebben we de beleidsnota “kansrijk opgroeien” goedgekeurd.  Hiermee gaan we jeugdigen de juiste hulp bieden, ondanks grenzen in systemen en wetten. Echter geldt dit in de regel voor onze jongeren tot 18 jaar. Helaas verdwijnen de problemen van deze kwetsbare jongeren niet na hun 18de jaar. Toch krijgen zij dan te maken met een andere zorgwetgeving. Maatwerk is nodig voor deze groep. Daarom heeft ons raadslid Corine Jeckmans bij de wethouder extra aandacht gevraagd voor deze groep. Die gaf aan verschillende acties uitgezet te hebben en neemt ons mee in de uitvoering hiervan. Wij hopen op een gedegen jeugdbeleid dat werkt voor alle leeftijden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.