25 februari 2022

Meer duidelijkheid over de N602

We zijn blij dat er nu meer duidelijkheid is over de kosten, het proces en wat we kunnen leren van gemaakte fouten bij de aanleg van de N602. Iets dat veel tijd en geld heeft gekost en voor veel overlast heeft gezorgd bij omwonenden en bedrijven aldus raadslid Arjan Breijer.

Wat was er aan de hand?
In de voormalige gemeente Sint Anthonis is de N602 opnieuw ingericht. Dat project heeft is veel duurder geworden en duurt veel langer dan verwacht. Het is een project geworden met veel facetten en er was onduidelijkheid bij inwoners hoe het nu zit. Arjan heeft namens het CDA getracht dit inzichtelijk te krijgen, want het CDA was al langere tijd kritisch over het proces van de N602. Hij heeft mee mogen kijken in door inwoners opgevraagde documenten via een beroep op de wet openbaar bestuur. Zelfs dan is er een slecht beeld te krijgen. Omdat het college van Sint Anthonis onze motie om inwoners goed te informeren afraadde en deze niet is aangenomen, is deze motie omgevormd tot schriftelijke vragen. We willen immers duidelijkheid, is het linksom dan zorgen we er rechtsom voor.

En die duidelijkheid hebben we gekregen. “Ik ben blij dat de gemeente ook de hand fors in eigen boezem steekt en duidelijk aangeeft dat er onvoldoende kennis en expertise aanwezig was om een dergelijk project te doen. Van gemaakte fouten moet je leren om nieuwe te voorkomen!” aldus Arjan Breijer. “En hoewel je kan discussiëren over hoe diepgaand een antwoord moet zijn en hoe meer je weet des te meer vragen je kan bedenken, zijn er nu duidelijke oorzaken aangewezen. Mocht iets dergelijks in de toekomst kunnen voorkomen. En op zo’n manier beschreven dat het goed te begrijpen is.”

Ik ben blij dat de gemeente ook de hand fors in eigen boezem steekt. Van gemaakte fouten moet je leren om nieuwe te voorkomen! - A. Breijer

De weg zal aandacht nodig blijven hebben gezien het snellere verwachte onderhoud. Gelukkig heeft de weg ook goede dingen waarvan we kunnen genieten. De N602 is een mooi voorbeeld hoe projecten in een kernendemocratie mogelijk zijn. Laten we koesteren hoe het project gestart is met de input en mening vanuit alle betrokken dorpen aldus Arjan Breijer. Geweldig om te zien hoeveel tijd en energie inwoners in het meedenken hebben gestoken om een mooie weg door hun dorp te krijgen. Waardering en hulde voor al die mensen en dorpsraden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.