05 april 2024

Natuurvisie Land van Cuijk

Na een gedegen voorbereiding heeft de gemeenteraad donderdagavond 5 april de natuurvisie vastgesteld. Bij het opstellen van de visie zijn zoveel mogelijk belanghebbenden, zoals ZLTO en de milieuvereniging, meegenomen, waarin zorgvuldige afwegingen en compromissen zijn gemaakt.

De natuur is namelijk een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom is het CDA Land van Cuijk ook blij met de uitsplitsing tussen woongebieden, bedrijventerrein, landelijk gebied en natuurgebieden. Maar dit betekent geen vrijblijvendheid en het vraagt actie van alle inwoners, bedrijven, agrariërs en milieu- en natuurverenigingen. Want samen creëren we onze leefomgeving en dragen we zorg voor onze natuur. Het is belangrijk de bestaande natuur te verbeteren en nieuwe natuur te creëren die aansluit bij ons veranderende klimaat, rekening houdende met alle andere opgaven waar we ook verantwoordelijk voor zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.