20 mei 2022

Peter Stevens voorgedragen als wethouder in de gemeente Gennep

CDA Gennep heeft een opvolger gevonden voor stoppend wethouder Rob Peperzak.  De winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van maart draagt Peter Stevens (63) uit Vortum-Mullem voor als kandidaat voor het wethouderschap in Gennep.    

De kandidaat is nu nog gemeenteraadslid in Land van Cuijk.  Eerder (2015-2021) was hij wethouder in de gemeente Boxmeer. Peter Stevens is de kandidaat met ruime, politieke en bestuurlijke ervaring, die de christendemocraten zochten, nadat Rob peperzak aangegeven had geen tweede termijn als wethouder te aanvaarden. Peter Stevens was als wethouder in Boxmeer onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en vergunning, toezicht en handhaving.

Het CDA Gennep hecht grote waarde aan het uitvoering geven aan de ambities, zoals verwoord in het coalitieakkoord dat afgelopen vrijdag is gepresenteerd. Heel concreet gaat het om de forse woningbouwopgave. Onder aanvoering van Rob Peperzak zijn er de afgelopen jaren veel plannen ontwikkeld. De komende periode is het van belang om hieraan uitvoering te geven. Met Peter Stevens verwacht het CDA iemand met inhoud en kwaliteit gevonden te hebben die op een daadkrachtige wijze uitvoering kan geven aan deze opgave.                

Peter Stevens is afkomstig uit de regio en goed bekend met de opgaves die er spelen. Het CDA heeft hiermee een passende wethouder gevonden, om samen met de beoogde leden van het college van B&W de komende periode op een verbindende wijze met de uitvoering van het coalitieakkoord aan de slag te gaan.

Fractie en bestuur van CDA Land van Cuijk wensen Peter heel veel succes toe met zijn nieuwe wethouderschap!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.