02 februari 2024

Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Op donderdag 1 februari heeft de gemeenteraad van het Land van Cuijk de notitie tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten goedgekeurd. De kern van dit beleid gaat over deugdelijke huisvesting, toezicht daarop en huisvesting in de buurt van waar arbeidsmigranten werken. Met dit beleid worden de juiste rechten en plichten voor arbeidsmigranten gewaarborgd; zij wonen tussen ons en hopelijk ook prettig met ons.

We zijn blij met de notitie omdat er nu duidelijkheid is voor ondernemers die naarstig op zoek zijn naar de juiste mensen voor hun werk, maar ook de mogelijkheid om deze mensen op een adequate manier te huisvesten. Voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten worden er eisen gesteld aan permanent toezicht en zal er een meldpunt voor klachten komen. Met dit beleid kunnen we de arbeidsmigranten op de juiste manier huisvesten, kan de gemeente actief handhaven in onze kernen en zullen de leefbaarheid van buurten met haar bewoners behouden blijven en zelfs versterkt worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.