13 maart 2023

Uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord

Op 9 maart jl. heeft de gemeenteraad Land van Cuijk het uitvoeringsprogramma Schone lucht akkoord vastgesteld. Schone lucht: wie is daar geen voorstander van? De doelstelling van het akkoord is een 50% reductie van de uitstoot (fijnstof en stikstofdioxide) in 2030. Eerder is al in het nieuws geweest dat de Gezondheidsdienst aangeeft dat we een jaar korter leven door onze huidige luchtkwaliteit. 

We zijn met ons allen aan zet. Houtstook in de bebouwde omgeving, verkeer, industrie en de landbouw: overal kan gewerkt worden aan een betere luchtkwaliteit. Om al onze inwoners en ondernemers mee te krijgen heeft Lian Nabuurs van CDA Land van Cuijk samen met de VVD en Liberaal Land van Cuijk een motie ingediend voor een professioneler meetnetwerk op alle thema’s. Als we de uitstoot professioneel meten en de oorzaken kunnen aantonen, kunnen we deze pas goed aanpakken.

Draagvlak en begrip is belangrijk om gedragsverandering teweeg te brengen. Een goede start naar een betere leefomgeving!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.