29 juni 2023

Verlenging starterslening

In een nog altijd overspannen woningmarkt komen starters moeilijk(er) aan een woning. Het inkomen is te hoog voor een sociale huurwoning, maar (net) te laag voor het verkrijgen van een hypothecaire lening voor een koopwoning. Onze jongeren wonen noodgedwongen langer thuis of in een niet meer bij het inkomen passende (sociale) huurwoning. Dit is niet bevorderlijk voor de doorstroming op de woningmarkt.

In de gemeente Land van Cuijk kunnen starters een lening aanvragen die bovenop de hypothecaire lening van de bank wordt verstrekt. De Starterslening overbrugt zo het verschil tussen de totale kosten die gemoeid zijn met het aankopen van een woning en het bedrag dat de starter bij een bank maximaal kan lenen. Het CDA is enorm blij met de starterslening! Zo worden koopwoningen in de gemeente voor onze starters beter bereikbaar.

De starters weten de lening goed te vinden. De starterslening is populair, het reeds beschikbaar gestelde budget was volledig opgebruikt door belangstellende starters. Inmiddels stonden al 10 starters te wachten op een starterslening. Daarom heeft de voltallige gemeenteraad op 29 juni unaniem besloten om nog eens 5 miljoen euro voor dit jaar extra beschikbaar te stellen. De 10 wachtende aanvragen kunnen meteen worden opgepakt en hopelijk kunnen nog veel meer starters een passend thuis vinden in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.