01 januari 2023

Joep Baltussen: December in de gemeenteraad

Die had je niet zien aankomen he? Interessant was het proces rondom de aanbeveling van de burgemeester, wat ertoe heeft geleid dat we Marieke Moorman verwelkomen en van Wim Hillenaar afscheid gaan nemen. De raadsleden mogen niets zeggen over het hele proces, dus ik wil vanaf deze plek enkel een diepe buiging maken voor onze waarnemend burgemeester Wim. Niet alleen was hij onder de inwoners geliefd, ook wist hij scherp en toch met humor de vergaderingen te leiden. Om je er een idee van te geven heb ik op mijn Facebookpagina twee filmpjes van vergaderingen gemaakt met de burgemeester in actie. Wim, bedankt! 

We hebben inmiddels ons kerstreces (=vakantie) ingeluid met een “speeddate” tussen ambtenaren en raadsleden. Ik had bijvoorbeeld een gesprek over de laatste ontwikkelingen bij het rioolbeheer. Ook heb ik afgelopen week nog een leuk gesprek gehad met ambtenaren over hoe we jongeren een grotere kans kunnen geven op toegang tot sociale huurwoningen. Iets wat meer aandacht verdient en waar we een echt verschil kunnen maken. Ook ben ik deze maand langs geweest bij Omroep LVC voor de voedselbank en hebben we met het CDA kerstpakketten rondgebracht.

Toch zijn dit rustige weken, voor mij ideaal om me op aankomende tentamens voor te bereiden. En daarna ga ik weer vol enthousiasme aan de slag met al die nieuwe onderwerpen die in 2023 aan bod komen. Ik wens iedereen een prettige jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar! 

Joep Baltussen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.