04 januari 2023

Lian Nabuurs: 1 Jaar gemeente Land van Cuijk.

Inmiddels één jaar aan de slag in de gemeenteraad in het nieuwe gemeente Land van Cuijk. Een heel bewogen jaar, waarin er veel veranderd is. In al deze hectiek is ook de nieuwe gemeente Land van Cuijk van start gegaan. Een nieuwe gemeenteraad van 37 raadsleden werd beëdigd, bestaande uit 9 verschillende partijen en waarbij wij als CDA met 13 leden in de raad kwamen. Nadat we de verkiezingsuitslag kort op ons in hadden laten werken, was het tijd om aan de slag te gaan. Maar hoe doe je dat met 13 CDA’ers?

Hoe ga je een fractie van 13 personen goed laten functioneren, zonder iemand tekort te doen. Hoe houd je elkaar geïnformeerd en hoe neem je een goed besluit als fractie. Maar vooral hoe leer je elkaar goed kennen, zodat je kunt bouwen aan een team. Onze 13 mensen met verschillende achtergronden en karakters. Ik denk oprecht dat we na één jaar kunnen zeggen, dat het ons gelukt is er een team neer te zetten.

Een andere belangrijke vraag is hoe functioneer je als gemeenteraad met 90.000 inwoners en 33 kernen? Hoe neem je beslissingen over dossiers die vaak nog vanuit de “oude” raden, ter besluitvorming voorliggen, met een lange geschiedenis met de daar bijhorende gevoeligheden. Hoe leer je de andere raadsleden goed kennen en wie is je inhoudelijke “soulmate” bij de andere fracties. Wie voert het woord tijdens vergaderingen en hoe ga je om met moties en amendementen van andere fracties.

Een jaar, waarin de raadsvergaderingen heel veel tijd blijken te kosten en vaak een extra 2de avond gepland moest worden om de vergadering af te kunnen ronden. Soms wel 30 agendapunten per avond, terwijl sommige agendapunten ongeveer 2 uur in beslag namen. Hoe gaan we mee in de schaalvergroting t.o.v. onze afzonderlijke “oude” gemeenten. Hoe kunnen we ons losweken van de “postzegel-politiek”. Ook hier hebben we met vallen en opstaan grote slagen gemaakt, maar het kan natuurlijk altijd nog beter, hier gaan we de komende tijd mee aan de slag.

Wat voor mij belangrijk was in 2022:

 • Beëdiging nieuwe Raadsleden, wethouders en waarnemend burgemeester.
 • Opstellen van een gezamenlijk raadsprogramma
 • Sluiting AZC in Overloon
 • Communicatie opvang statushouders en vluchtelingen Oekraïne.
 • De voortdurende problematiek op de Maaslijn
 • Verschraling openbaar vervoer in onze gemeente.
 • In November wordt groen licht gegeven voor de woningbouw op het “Heldersveld”, waarin CPO-3 een plek krijgt.
 • Het verbouw/nieuwbouw gemeentehuis Boxmeer wordt goedgekeurd.
 • We geven het college opdracht beleid te maken voor “Generatiewoningen”.
 • Motie Groen Gas.
 • Jonge agrariërs spreken in bij de gemeenteraadvergadering.
 • Er wordt een regeling voor energiearmoede gemaakt.
 • Nieuwe burgemeester Marieke Moorman wordt voorgedragen.

Dillema’s

 • Gelukkig had ik al wat spek op de botten vanuit mijn eerst 4 jaren in de gemeente Boxmeer, ik denk dat het voor nieuwelingen een enorme klus is geweest.
 • Ik weet inmiddels wel dat politiek iets is van de lange adem, maar ik vind dit nog steeds lastig en ook voor inwoners is dit lastig. Keer op keer moet ik dit dus uitleggen aan inwoners, want op feestjes en partijen is dit altijd het gesprekonderwerp.
 • Als raadslid moet je een keuze maken en dit is niet altijd de keuze die inwoners willen horen. Dat blijft lastig, maar ik ben me ook bewust dat ik het niet iedereen naar zijn/haar zin kan maken en dat is zeker niet altijd prettig.
 • Ook gaan wij als gemeenteraad niet “overal” over, sommige beslissingen zijn niet aan ons en dit is ook lastig. Je iedere keer bewust te zijn op welke stoel je hoort te zitten en niet in de valkuil te vallen besluiten te willen nemen die bijvoorbeeld bij het college, Provincie of schoolbesturen liggen. Dit is helaas ook bijna niet uit te leggen richting inwoners.
 • De meeste raadsleden hebben gewoon een baan naast hun raadswerk, terwijl het raadswerk gemiddeld 15-20 uur per week tijd vergt.

Organisatie:

Het eerste jaar zit erop, er is heel wat werk verzet, ook diepe bewondering voor onze waarnemend-burgemeester Wim Hillenaar die ons door dit eerste jaar geloosd heeft en dit met veel energie en passie heeft gedaan.

Ook een enorm compliment aan de ambtenaren die op 1 januari gestart zijn in een Lockdown, waarbij het werk gewoon doorging en ook zij elkaar moesten leren kennen. In de nieuwe organisatie hun weg moesten zien te vinden en dan ook nog alle vragen van de gemeenteraad keer op keer moeten beantwoorden. En we hebben wat vragen gesteld !!!

Vaarwel 2022 en kom maar op 2023 !!

Lian

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.