28 december 2022

Moniek van den Elzen: ‘Goed wonen en leven voor alle kernen en inwoners!’

In deze laatste column voor het nieuwe jaar mag ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Moniek van den Elzen-Gerrits. Samen met mijn man en onze twee dochters woon ik met veel plezier in Mill. We zijn regelmatig te vinden bij de sportclubs en diverse evenementen in onze mooie gemeente Land van Cuijk. 

In het dagelijks leven werk ik voor de gemeente Nijmegen, waarbij ik me inzet voor goed wonen en leven van de inwoners van deze stad. Ik werk met veel plezier aan diverse woningbouwontwikkelingen, van kleinschalig tot grootschalige nieuwe gebiedsontwikkelingen, waarbij ik me hard maak voor voldoende betaalbare woningen voor jong en oud, rijk en arm.

Mijn maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor het verenigingsleven heb ik van mijn ouders meegekregen. Ik ben in 2018 bij het CDA gekomen en ook in de gemeenteraad gekozen. Een van mijn speerpunten was het realiseren van meer woningen voor starters en senioren.

Na de gemeentelijke herindeling ben ik ook in de nieuwe gemeenteraad gekozen om aan de slag te gaan. Dit eerste jaar van onze nieuwe gemeente is voorbij gevlogen. Ik kijk terug op een intensief jaar met een goede en fijne samenwerking in de gemeenteraad, waarbij ieder raadslid hard werkt om het beste te doen voor onze gemeente en de inwoners. Een bijzonder dossier voor mij was de onderwijsvisie met de voorgestelde sluiting van 2 middelbare scholen. De gekozen geografische spreiding en de sluiting van kleinschalig, kwalitatief zeer goede scholen vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Ik heb me vastgebeten in dit dossier en met een raadsgroep er alles aan gedaan om te kijken naar kansen en mogelijkheden voor behoud van de scholen. Helaas heeft het schoolbestuur anders besloten. Ik vind het mooi om te zien dat er meteen weer dorpskracht ontstaat om te kijken waar kansen en mogelijkheden voor de toekomst liggen. 

Net zoals in mijn werk vind ik het belangrijk dat alle inwoners en kernen goed gehoord worden. Ik sta namelijk voor goed wonen en leven voor alle kernen en inwoners. Samen kunnen we daarin veel bereiken. Kortom, samen aan de slag voor een fijn woon en leefklimaat voor alle inwoners van het Land van Cuijk!

Ik hoop dat we met elkaar in deze bijzondere tijd ook omkijken naar inwoners die het niet zo gemakkelijk hebben en/of kwetsbaar zijn. 

Ik wens u allen een gelukkig en gezond 2023!

Moniek van den Elzen.

In het komende jaar zullen alle raadsleden van de gemeente Land van Cuijk zich aan u presenteren in een vaste column in De Maas Driehoek en op Kliknieuws. - (C) Maasdriekhoek. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.