Albrecht Martens

Cuijk

Albrecht Martens woont in Cuijk, is partner van Maike Rohde en trotse vader van drie jongens en een meisje. Hij heeft diverse functies bekleed binnen het domein van wonen, welzijn en zorg. En is nu werkzaam als wijkregisseur bij woningcorporatie Woonwaarts in Nijmegen. Binnen deze functie houdt hij zich bezig op het tactisch niveau met het vergroten van de vitaliteit van wijken, leefbaarheid, bewonersinitiatieven en participatie. Binnen de CDA-fractie is Albrecht fractievoorzitter. Hij is contactpersoon voor de dorpen Cuijk en Vianen. Zijn beleidsinhoudelijke aandachtsvelden zijn bestuur, leefbaarheid, inkomensvoorziening & jeugdzorg en jeugdbeleid.

 “Mijn vrije tijd spendeer ik graag aan mijn gezin, familie en vrienden. Het ontdekken van steden en avontuurlijke reizen ondernemen doe ik ook graag. Grenzen verleggen is de rode draad door mijn leven.

Vanuit mijn eigen levensovertuiging en werkervaring binnen het sociaal domein (uitvoerend, leidinggevend, adviserend, bestuurlijk) lever ik graag een bijdrage aan het verwezenlijken van de uitgangspunten en ambities van het CDA. Graag zet ik mij daarbij in om de vitaliteit van wijken en dorpen krachtiger te maken. Daarbij vind ik het belangrijk dat het CDA Land van Cuijk een identiteit krijgt waar leden zich thuis bij voelen en herkenbaarheid/betrouwbaarheid/daadkracht uitstraalt richting inwoners. Een partner waar andere politieke partijen graag mee willen samenwerken, met als doel het bouwen aan een sterke inclusieve gemeente. In zo’n gemeente wil ik wonen en daar zet ik mij voor in!” 

Contactgegevens:
06 14 36 28 70
[email protected] 
https://www.facebook.com/albrecht.martens 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.