Ben Peters

Grave

Ben Peters, is 66 jaar, getrouwd met Lia de Groot en vader van twee dochters Laura en Marleen en Opa van Sam en Guus. Hij is geboren in Overasselt en woont sinds 1987 weer in Grave. Zijn vrouw Lia is een Gravin, zijn jongste dochter woont met haar gezin in Grave en zijn oudste dochter woont met haar gezin in Mill. Samen met zijn gezin mag hij het Land van Cuijk dan ook echt wel “thuis” noemen.

Ik ben CDA lid sinds 15 januari 1998 en ben altijd actief bij het CDA, afdeling Grave, betrokken geweest. Ik ben op dit moment nog actief in de programmacommissie van het CDA Land van Cuijk en was campagneleider voor de (succesvolle) peiling die tijdens de Tweede Kamer verkiezingen onlangs in Grave is gehouden. Voor de verschillende functies die ik heb vervuld verwijs ik naar mijn LinkedIn-profiel.

Ik wil me in het bijzonder inzetten om de afstand van inwoner naar tot het bestuur te verkleinen en om daarmee het vertrouwen te versterken in de nieuwe bestuursorganisatie. Het begrip “kerndemocratie” zal moeten worden ingevuld.

Om die reden participeer ik in de expertgroep van het ministerie van BZK en heb bijgedragen aan het rapport “Verkenning van het concept federatiegemeente” en heb ik, op persoonlijke titel, verschillende publicaties over het “Kernraden model” geschreven. Het “kernraden model” is een vernieuwende kijk op een alternatief voor herindelingen zoals wij die tot nu toe kennen. Lokaal bestuur heeft mijn bijzondere aandacht.

Als ik mijn persoon in twee woorden moet omschrijven dan ben ik een creatieve verbinder. Ik heb mij als bestuurder van de gemeente Grave een aantal jaren actief bewogen in het Land van Cuijk als ook in de diverse gremia van de regio. Mijn affiniteit ligt in brede zin aan de RO kant, bestuur, recreatie, toerisme en cultuur/historie.

Mijn motto in deze eerste periode van de nieuwe gemeente Land van Cuijk is:

BEHOUDEN, VERBETEREN, VERRIJKEN!

Behouden wat we hebben! De nieuwe gemeente Land van Cuijk heeft in de eerste plaats de opgave om te behouden wat we nu al hebben, we bieden daarmee houvast, want wat we kennen dat blijft!

Wat we hebben verbeteren we. We gaan het efficiënter doen en we leren van mensen die het slimmer doen. Zo wordt wat we al hebben verbeterd. Het is het positieve effect van de nieuwe gemeente Land van Cuijk!

Wat we hebben en al goed doen, gaan we verrijken. Het Land van Cuijk voegt nieuwe voorzieningen toe. Het voegt kwaliteit en leefbaarheid toe. Met als doel een beter leven voor de inwoners van het Land van Cuijk! Hier kunnen we onze vernieuwende ideeën kwijt, de dingen de we graag zouden willen maar er nu nog niet zijn!

Op weg naar een betere toekomst in het Land van Cuijk!

Contactgegevens:
06 37 16 15 22
[email protected]
https://www.facebook.com/ben.peters.7315

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.