Hans Vermeulen

St. Hubert

Hans Vermeulen woont in Sint Hubert en is getrouwd met Sonja. Samen hebben zij 4 kinderen: Freek, Emmy, Iris en Helga. Hij runt samen met Sonja en Freek een melkveebedrijf. Daarnaast heeft Sonja van hun melkveebedrijf een educatie- en bezoekboerderij gemaakt en maakt en verkoopt ze aan huis ook yoghurt. Binnen de CDA-fractie is Hans contactpersoon voor de dorpen Sint Hubert, Wanroij, Wilbertoord en Beers. Zijn beleidsinhoudelijke aandachtsvelden zijn grondbeleid, openbaar groen, water en verkeer & vervoer.

“Ik was voor de verkiezingen al actief als gemeenteraadslid voor CDA Mill en Sint Hubert ben bestuurlijk actief als voorzitter van ZLTO Land van Cuijk. Verder heb ik zo’n 28 jaar in het bestuur gezeten van “De Coöperatie” in Sint Hubert, waarbij wij met zijn allen een mooie vereniging hebben op kunnen bouwen waar ik super trots op ben. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek bij harmonie Ons Genoegen en het dweilorkest Engsele en ga ik graag wandelen."

"In de politiek wil ik een volksvertegenwoordiger zijn voor het hele Land van Cuijk. Een belangrijk punt vind ik de leefbaarheid, met name in de kleine kernen, waarbij ik als Sint Hubertenaar natuurlijk extra aandacht heb voor mijn dorp. Als gemeente moeten we hierin goed faciliteren want het verenigingsleven in de dorpen is het cement van onze samenleving. Daarnaast zijn voldoende woningbouw en een goede infrastructuur belangrijk.

"Als agrariër vind ik het uiteraard enorm belangrijk dat deze sector voldoende bestaansrecht behoudt en dat de nieuwe gemeente Land van Cuijk daarin goed faciliteert.”

Contactgegevens:
06 12 59 33 71
[email protected] 
https://www.facebook.com/hans.vermeulen.750 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.