Jan Suijkerbuijk | 45

Wanroij

Jan Suijkerbuijk

Raadslid

"Werken aan een eerlijke en gezonde economie"

Jan Suijkerbuijk is een bekend gezicht in Wanroij en omstreken. Al 16 jaar als actief als raadslid in de politiek namens het CDA.

Jan zet zich niet alleen in voor het raadswerk. Mensen kennen hem ook als voorzitterschap van dagopvang de stichting De Parel in Sint-Anthonis en door zijn werk als taxichauffeur. Dagelijks heeft Jan te maken met mensen die aangewezen zijn op de taxi voor hun vervoer.

Acht jaar geleden maakte hij zich zorgen over of mensen tussen wal en schip zouden vallen doordat de zorg (WMO) overging van het Rijk naar de gemeente. Gezamenlijk met een aantal gemeentes is de WMO opgepakt en dat is goed gegaan. In zijn eigen omgeving zijn de mensen overwegend positief. Er blijven knelgevallen, maar daar wordt aan gewerkt. Denk b.v. ook aan de jeugdzorg, Het kan best ook met wat minder, iets wat Jan acht jaar geleden al aangaf. Zorg moet daar terecht komen waar het nodig is. Door meer zorg op maat te leveren moet dat goed komen. Hierbij moet geld niet leidend zijn.

Het openbaarvervoer voor de 65-plusser met een AOW-uitkering zou gratis moeten zijn in onze nieuwe gemeente Land van Cuijk. In veel gemeentes is dit al zo. De oost-west verbinding moet drastisch verbeterd worden. Jongeren die in Eindhoven studeren, reizen met bus en trein gemiddeld 1½ uur, enkele reis. Ook moeten we kijken naar (snel)fietspaden die dan weer aansluiten op het netwerk van bestaande (snel)fietspaden. Snelle verbindingen voor bus, trein en fiets!

Een ander onderwerp wat zijn belangstelling trekt, is het vrijkomen van agrarische bebouwingen. Ook wel het VAB’s genoemd. Steeds meer boeren stoppen door onvoldoende perspectief of omdat er opvolging is. Hier moet dan wel een goede stoppersregeling voor komen. Een gevolg hiervan is dat er stallen leeg komen te staan. Je ziet in het buitengebied dat er vervolgens verloedering gaat plaatsvinden en soms ligt de criminaliteit (ondermijning) op de loer. Jan maakt zich sterk voor beleid wat meedenkt en faciliteert. Wat wil je toestaan in het buitengebied, zonder andere agrarische ondernemers te beperken. Door middel van keukentafelgesprekken of het in dialoog gaan met deze sector kunnen we hier verstandig mee om gaan en houd je het platteland vitaal en leefbaar. Zo zouden de VAB’s aangewend kunnen worden voor woonhofjes of woningen voor de kleinere ondernemers.

Hetzelfde probleem doet zich voor in vrijkomende winkelruimtes in de kernen. Ook hiervoor moet passend beleid voor gemaakt worden. Vernieuwende initiatieven moeten een kans krijgen. Jan ziet volop kansen in de kernrand zones als het gaat om supermarkten in combinatie met horeca. Het neemt de parkeerdruk en verkeerstromen in de kernen weg.        

De rode draad is:

  • Zorgen voor goed snel openbaarvervoer.
  • Bedrijvigheid stimuleren in de nieuwe gemeente
  • Ruimte bieden aan ondernemers (ook aan de lastenkant)
  • Maak slim gebruik van de transitie en innovatie in de landbouw die nu gaande is en ga daarmee aan de slag.
  • Stel hiervoor een manager aan die helpt dromen van ondernemers mee waar te maken een stimulator met een proactieve en coördinerende rol.
  • Positioneer het Land van Cuijk als aantrekkelijk toeristisch gebied aan de buitenwacht, maar ook aan onze eigen inwoners. Daar liggen kansen.

De dorpsraden kunnen hierin een grote rol spelen, alhoewel Jan zich wel zorgen maakt of de afspiegeling van een dorp in alle dorpsraden zichtbaar is. Het baart hem zorgen dat dorpen moeite hebben om mensen bereid te vinden om zitting te nemen in de dorpsraad. Ook hier komt het op vrijwilligers aan, daar moet je zuinig op zijn. Vrijwilligers koesteren, waarden en tradities, een erfgoed waar we trots op moeten zijn. Voor de gemeente een taak om hierbij te ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.