Jochem Jacobs

Velp

Jochem is een geboren en getogen Velpenaar. Hij werkt als beleidsadviseur bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, waar Jochem vooral bedrijfsvoering-gerelateerde zaken uitvoert. Binnen de CDA-fractie is Jochem penningmeester. Hij is contactpersoon voor de dorpen Grave, Velp, Escharen en Gassel. Zijn beleidsinhoudelijke aandachtsvelden zijn cultuur, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer & kernendemocratie.

“Naast mijn politieke activiteiten ben ik penningmeester van de verenging Folkloristische Festiviteiten Velp en voorzitter van de stichtingen GVE. Ik zet me daarnaast in voor de dorps- en wijkraden en ben lid van de ledenraad van de Rabobank. Ik hou ervan om mij in te zetten voor de samenleving. Iets te bereiken wat de samenleving verrijkt.

Het ruimtelijk domein spreekt mij aan, omdat dit vaak de directe leefomgeving betreft. Het zijn vaak infrastructurele en leefbaarheid gerelateerde onderwerpen waar ik zelf de meeste kennis over heb.

Ik wilde de politiek in, omdat ik graag de mensen om me heen wil vertegenwoordigen en me voor hen in wil zetten. Onder andere door onderwerpen op de agenda te zetten, maar ook bij de behandeling van onderwerpen de juiste afwegingen, in samenspraak met de mensen om me heen en de inwoners van de gemeente, te maken. De keuzes die gemaakt worden door de politiek zijn namelijk vaak ook de keuzes die zorgen voor verandering in de samenleving. In positieve maar zeker ook in negatieve zin. Het streven is natuurlijk om altijd toe te werken naar het vinden van oplossingen die het positieve motiveren! Daar  dienen we, met elkaar, goed over na te denken. Dat laatste is iets wat ik graag doe, namelijk informatie ophalen en uitwisselen hiervan en het begrijpen van anderen. Maar tegelijkertijd ook het bewaken van mijn eigen gedachtes en het formuleren van een compromis. Dit hoop ik in de politiek voor de samenleving te bereiken.”

Contactgegevens:
06 31 10 94 75
[email protected] 
https://www.facebook.com/jochem.jacobs.7

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.