Joep Baltussen

Sint Anthonis

Joep is het jongste raadslid in het Land van Cuijk. Hij is een trotse inwoner van Sint Anthonis. Afgelopen jaar heeft Joep zijn bachelor politicologie afgerond en nu doet hij een master planologie aan de Radboud Universiteit. Binnen de CDA-fractie is Joep contactpersoon voor de dorpen Ledeacker en Sint Anthonis. Zijn beleidsinhoudelijke aandachtsvelden zijn kernendemocratie, sport, openbaar groen & bouwen en wonen.

"Ik voel me betrokken bij het verenigingsleven. In mijn vrije tijd ben ik graag actief bij de Heemkundekring, de scouting, buurtvereniging De Leugestert en Historische Kring Land van Cuijk. Voor de verkiezingen werkte ik bij Dorpsraad Sint Tunnis aan projecten waarmee verenigingen ondersteund worden, zoals een nieuw dorpsblad en een gezamenlijke activiteitenagenda. Verenigingen dragen enorm bij aan de saamhorigheid en de (mentale en fysieke) gezondheid van onze inwoners. De gemeente zou dat moeten ondersteunen met financiële en ambtelijke ondersteuning voor dorpshuizen, met één ambtelijk aanspreekpunt voor sport en cultuur en met degelijke subsidies voor verenigingen zodat inwoners kunnen zorgen dat dorpen kunnen blijven bruisen."

"Mijn generatie van starters loopt tegen de overvolle huizenmarkt aan. Ik wil graag met dat probleem aan de slag! Laten we ervoor zorgen dat we jongeren (en hun gezinnetjes) kunnen behouden in onze eigen dorpen. Maar laten we ook de opa’s en de oma’s niet vergeten die dicht bij de kleinkinderen willen wonen. Door te bouwen voor jong én oud werken we aan starterswoningen en de doorstroming op de huizenmarkt.

Contactgegevens:
06 20 05 48 05
[email protected] 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071281818331 

"Ik ben een verbinder, die alles graag van meerdere perspectieven bekijkt en goed luistert. Ik zoek graag de samenwerking op. Ik heb veel energie en zin om mij in de komende jaren in te zetten voor kernendemocratie, het verenigingsleven en de woningbouw.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.