Lian Nabuurs

Overloon

Lian woont in Overloon en komt oorspronkelijk uit Sint Anthonis. Ze is getrouwd met Gert-Jan en zij hebben twee zonen. Lian is werkzaam bij Nouryon (voorheen AkzoNobel) in Deventer in de functie van Environmental Technology Laboratory Specialist. Binnen de CDA-fractie is Lian secretaris. Ze is contactpersoon voor de dorpen Overloon, Holthees en Maashees. Haar beleidsinhoudelijke aandachtsvelden zijn duurzaamheid, afval, veiligheid en onderwijs.

“Ik was sinds 2018 raadslid voor de gemeente Boxmeer, waar ik me vooral heb ingezet voor de vele problemen op de Maaslijn, daarnaast de problematiek rondom het AZC in Overloon, het duurzaamheidsvraagstuk en de RES. Op dit moment zijn we ook bezig met de toekomstige woningbouwopgave. Ook hier probeer ik kritisch te blijven en te kijken naar de mogelijkheden voor verduurzaming. Binnen de fractie “bemoei” ik me eigenlijk overal mee en probeer een positief kritische bijdrage te leveren. Ik denk vaak “out of the box”, denk altijd in nieuwe kansen en mogelijkheden en probeer onderwerpen in het juiste perspectief te plaatsen.

Naast mijn werk, ben ik 8 jaar bestuurslid geweest van de Dorpsraad Overloon en mede-initiatiefnemer voor het doorstarten van de Lónse Bieb. Daarnaast ben ik op dit moment druk bezig met een groep enthousiaste jongeren en de Dorpsraad, om een CPO-3 project op te starten. Mijn hobby’s zijn hardlopen, wandelen, reizen en klussen in en om het huis.

Ik vind het belangrijk dat we met het CDA een “stem” geven aan de lokale kernen, maar van het grootste belang is dat we samen de gemeente Land van Cuijk vormen en ook in dat gemeenschappelijke belang handelen.”

Contactgegevens:
06 11 24 22 60
[email protected] 
https://www.facebook.com/lian.nabuurs.1 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.