Peter Stevens

Vortum-Mullem

Peter woont in Vortum-Mullem, is getrouwd met Remke Bannink en zij hebben samen twee dochters en één zoon. Hij heeft een bedrijfskundige en landbouwkundige opleiding genoten en is medevennoot in een onderneming. Daarnaast was Peter van 2015 tot 2021 wethouder van de gemeente Boxmeer. Binnen de CDA-fractie is Peter contactpersoon voor de dorpen Vortum-Mullem, Vierlingsbeek en Groeningen. Zijn beleidsinhoudelijke aandachtsvelden zijn bedrijfslocaties, bouwen en wonen, financiën & de ruimtelijke ordening van de kernen.

“Sinds 2006 ben ik actief binnen het CDA omdat ik me wil inzetten en verantwoordelijkheid wil nemen voor mens en leefomgeving. Binnen het CDA heb ik daarin de plek gevonden, vanwege de visie en uitgangspunten die voor mij vanzelfsprekend zijn zoals: gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en zorg hebben voor de aarde. Het CDA heeft kennis en opleiding over een breed scala aan onderwerpen en bestuurlijke invloed van gemeente tot en met Europees niveau.

Ik blijf mij inzetten voor een gedifferentieerd aanbod van woningen voor alle doelgroepen in alle kernen, voor het stimuleren en bevorderen van de werkgelegenheid en zorgen voor een gezond en prettig leefklimaat zodat het goed toeven is in de Gemeente Land van Cuijk.”

Contactgegevens:
06 51 04 62 70
[email protected] 
https://www.facebook.com/pstevens01 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.