Teun Wientjes

Oploo

Als je met z`n drieën tegelijkertijd in je moeders buik zit, is samenwerken aangeboren. Teun kwam ter wereld samen met zijn broer en zus. Opgegroeid op een melkveebedrijf, kreeg hij de passie voor het vak van zijn ouders mee. Na de hogere agrarische school ging hij werken bij een agrarisch adviesbureau, waar hij als adviseur vergunningen en aanvragen begeleidde voor agrarische ondernemers. In 2013 kreeg Teun met zijn vriendin de kans om hun droom waar te maken: zelf aan de slag in de melkveehouderij. Samen met zijn broer heeft hij een melkveebedrijf op de Schipperspeel in Oploo, daarnaast wekt het bedrijf duurzame energie op doormiddel van een zon-pv-installatie en biogas opwekking. Hij streeft naar vooruitgang en verbetering zowel privé als op zijn bedrijf. Deze lijn wil hij graag doorzetten in de gemeenteraad. Binnen de CDA-fractie is Teun tweede vicefractievoorzitter, namens de commissie Omgeving. Hij is contactpersoon voor de dorpen Oploo en Westerbeek. Zijn beleidsinhoudelijke aandachtsvelden zijn financiën, water, ruimtelijke ordening in het buitengebied & riolering.

“Ik zie het raadslidmaatschap als het zijn van een doorgeefluik voor de inwoners. Daarin geef ik de geluiden niet alleen door, maar vertaal ik het ook mede naar beleid. Potentiële initiatieven in de gemeente zouden meer op gemeenteraadniveau beslist moeten worden, nog te veel blijft hangen of wordt gefrustreerd in de ambtelijke molen. Iets waar ondernemers en meedenkende burgers te vaak tegen aan lopen.

Ik ben voorstander van het vormen van energie coöperaties. Er is een grote ambitie om duurzame energie op te wekken in onze openbare ruimtes, wat mij betreft mag dat veel lokaal eigendom worden. Je betrekt hierbij de inwoners en maakt er een win-win situatie van. En daar kan een ondernemer als ik van genieten!”

Contactgegevens:
06 16 14 09 27
[email protected] 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002596073427 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.