Zoeken

Veldhoven

Naar CDA.nl

Veldhoven

Contactgegevens CDA Veldhoven

www.cda.nl/veldhoven     

Carina 18

5505 VT  Veldhoven

040-2548079 (fractiesecretaris)

HAFA.vandenBerg@onsbrabantnet.nl

Onze leidraad 

Typerend voor het CDA is dat het de samenwerking binnen de gemeenschap voorop stelt. We stellen niet het individu en bedrijfsleven centraal of een grote, zorgende rol van de overheid. Het CDA streeft naar samenwerking tussen alle maatschappelijke ‘spelers’ en inwoners. De gemeentelijke overheid staat niet boven, maar midden tussen de mensen. 

 

 

Onze ambitie voor Veldhoven

Het CDA Veldhoven ambieert een aantrekkelijke gemeente voor jong en oud, met extra aandacht en zorg voor diegenen die dat nodig hebben. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen en hun talenten in plaats van hun beperkingen. Als extra zorg nodig is, willen we dit dicht bij de mensen organiseren. Sterke, vitale wijken en een actief verenigingsleven vormen hierbij de kern; het CDA bezuinigt daarom niet verder op verenigingen en wijkgebouwen. Een groen en duurzaam imago is gekoppeld aan een leefbaar Veldhoven. Het bindt mensen en bedrijven aan Veldhoven. De leefbaarheid is ook gediend met voldoende werkgelegenheid en detailhandel. Het centrum moet modernere uitstraling krijgen als tegenpool van de vier oudere traditionele dorpskernen. De functie van ontmoeting en ontspanning mag meer centraal komen te staan. Meer horeca en een goede winkelbezetting en branchering helpen daarbij. Met voorzieningen als de bibliotheek, theater, zwembad en muziekschool biedt Veldhoven het beste van twee werelden: een dorps karakter én stadse voorzieningen.

De begroting dient meerjarig sluitend zijn en de reserves dekken minimaal de gemeentelijke risico’s.  Tevens zet het CDA zich in voor gelijkblijvende gemeentelijke woonlasten (OZB, afval- en rioolheffing) en lage kosten voor de gemeentelijke producten en diensten. 

 

 

Terug naar boven

Copyright © 2016 CDA