Het CDAV zet zich in voor het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland en wereldwijd. Dat gebeurt door een actieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het politieke beleid en daarbij de participatie van vrouwen in de politiek en daarbuiten te bevorderen. Daartoe organiseert het CDAV themabijeenkomsten, ledendagen en netwerkbijeenkomsten waarbij leden worden uitgenodigd actief mee te denken op inhoudelijke thema's. Dit kan door het inbrengen van resoluties, het organiseren van en deelnemen aan workshops en politieke cafés etc.

Het CDAV:

  • Bevordert meer diversiteit in de politiek omdat meer diversiteit leidt tot betere resultaten.
  • Bevordert de politieke bewustwording bij vrouwen en de participatie van vrouwen binnen het CDA.
  • Staat voor emancipatie en gelijke rechten voor iedereen in de Nederlandse samenleving.
  • Zet zich in voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes in Nederland en wereldwijd. Levert een bijdrage aan het politieke beleid.

Waarom lid worden van het CDAV?

  • Je bouwt snel een groot en bij jou passend netwerk op in de politiek.
  • Je kunt deelnemen aan relevante workshops en trainingen die gericht zijn op het verbeteren van jouw (politieke) vaardigheden.
  • Je kunt een bijdrage leveren aan discussies en totstandkoming van standpunten over actuele thema's die vrouwen aangaan.
  • Je kunt je ook aansluiten bij het netwerk van het CDAV in je eigen regio.

Het CDAV is een club waar je bij wilt horen. We willen een club zijn van jong en oud, midden in de maatschappij, met de blik op de toekomst. Dit betekent dat we werk gaan maken van het aantrekken van nieuwe leden, dat we ons via onze provinciale en lokale netwerken zullen mengen in de discussies, aansprekend moeten zijn voor jong en oud en we ons vernieuwend en inspirerend opstellen.

Contact CDAV NH

Voorzitter Jolanda van Ling

 

 

 

Ledendag CDAV zaterdag 22 juni 2019

Inspirerende sprekers op de Woman Talk over economische zelfstandigheid van de vrouw op de Ledendag CDAvrouwen 22 juni van 10.00-14.30 uur in Dutch Biz te Amersfoort. Voor deze dag hebben wij een mooie sfeervolle locatie in afgehuurd in Amersfoort: Dutchbiz

ALV CDAV met afscheid van Josine Westerbeek en Elma Petter en kennismaking met nieuw bestuur CDAV, enthousiaste vrouwen die er voor gaan. Een mooi programma

WOMEN TALK: Economische Zelfstandigheid van de Vrouw, met  Willemien Koning, Esther Mollema en Jolanda Holwerda!

CDA Vrouwen heeft hen bereid gevonden om hun visie over 'Economsiche zelfstandigheid van de vrouw' met ons te delen. Patricia Wouda was onze moderator voor deze dag. Onder haar leiding kwam de discussie op gang.

Aan bod kwamen vragen als wat is economische zelfstandigheid:

Hoe maak je goede afspraken over gelijkheid man/vrouw in zorg/werk/inkomen?
Heb je alles goed juridisch en financieel goed geregeld als vrouw? Vrouwen voorrang verlenen voor bepaalde functies een goed idee of niet?
Vrije keuzes voor vrouwen wat betreft invulling van zorg en gezin.
Waarom is er geen basisinkomen voor vrouwen die voor hun kinderen en familieleden zorgen? Er wordt te vaak vanuit gegaan dat vrouwen dit belangeloos en onbetaald doen.
Het kerngezin is niet meer het hoogste doel voor een vrouw. Als zij carrière wil maken zou er een mogelijkheid moeten komen om hulp in de huishouding in te kunnen huren, fiscaalvriendellijk voor de vrouw. 
Ook kwam de verminderde emancipatie van jongeren tot 35 jaar en het terugvallen in oude rolmodellen aan de orde. Er wordt gedacht dat de emancipatie is volbracht. Al deze   onderwerpen kwamen aan bod en uitvoerig besproken.

De CDA Vrouwen gaan met deze input aan de slag om een resolutie te maken voor het komende partijcongres.

Na afloop was er een gezellige netwerklunch. Een geslaagde dag.

Natuurlijk was het CDAV-NH aanwezig op deze enerverende dag!

Groetjes,

Jolanda van Ling
Voorzitter CDAV-NH

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.