Duurzaam bouwen

De verduurzaming van de woningvoorraad is een van de grootste uitdagingen van de komende periode. De provincie moet zijn rol pakken in de (boven)regionale afstemming van plannen en in verbinding tussen Rijk en gemeenten op het gebied van verduurzaming. De doelstellingen daarbij moeten realistisch zijn. De provincie moet oog houden voor nieuwe technieken. Energiebesparende maatregelen kunnen het beste worden genomen als woningen toch al toe zijn aan een opknapbeurt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.