Ewald Witte

Kandidaat #6

Ik ben er één van Theo Witte van Sint Marcus in de polder het Noorden. Sinds jaar en dag woon ik in het huis naast de boerderij en daar runde ik er een eigen agrarisch bedrijf. Tegenwoordig ben ik monsternemer en bezorger voor de CRV, de Cöoperatieve Rundveeverbeterings Organisatie. Zo ben ik vaak langs de weg en blijf ik op de hioogte van wat er speelt. Na de verkoop van mijn  bedrijf in 2014 had ik wel mijn handen meer vrij om bij te dragen aan de gemeenschap. Ik zat of ik zit nog in besturen zoals de Daalderschool, de dorpscommissie Oosterend, Oosterend Present, SVO natuurlijk en in landbouworganisaties. Mijn vergaderstijl is kort en bondig. Voor mij werkt dat goed.

Al zo’n 15 jaar ben ik afdelingsbestuurder van het CDA en volg ik de gemeentepolitiek op de voet. Ik ben een zeer frequent deelnemer aan onze steunfractievergaderingen en dat wil ik natuurlijk blijven doen! Zo wil ik meehelpen om ons verkiezingsprogramma uit te dragen. Maar ik zie er ook wel wat in om met alle partijen samen een akkoord te sluiten en de wethouders gewoon te laten solliciteren!

Een speerpunt in ons programma is het stimuleren van huizenbouw, o.a. op inbreidlocaties in de dorpen. Dat hebben we in de afgelopen periode met veel succes in Oosterend voor elkaar gekregen.

Voor mij is een tweede speerpunt schone ernergie. Ik ben voorstander van kleine windmolens en voor andere vormen van windenergie, zoals tulpen en wokkels, op lokaties waar het net het niet aankan. De direct omwoneneden en de belendende bedrijven zijn dan de afnemers. Het zou mooi zijn als we de energie ook ter plaatse kunnen bufferen. Maar als we in samenwerking met Texel Energie het eiland ook nog energieneutraal kunnen maken, zou ik dat fantastisch vinden. Zelfs als daar grote windmolens bij nodig zijn.

Als landbouwer ben ik uiteraard voor een veelzijdige economie. We lopen het risico dat het toerisme al het andere gaat overheersen. Niet alleen plaatst ons dat als eiland in een kwetsbare positie, het is ook niet goed voor de leefbaarheid. Zo denken inmiddels heel veel Texelaars. Landbouw, visserij en overige bedrijvigheid blijven belangrijk!

Kortom, ik ben net als u begaan met het eiland!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.