Daar is CDA Texel de partij voor!

CDA Texel wil dat de Gemeente regels hanteert maar zeker ook interpreteert in het belang van de burger en niet tegen de burger.

Wij maken zelf wel uit hoe het eiland er uit ziet!

Het CDA Texel vindt het van uiterst belang dat de gemeente Texel “leading” wordt over processen in het buitengebied. De ruimtelijke ontwikkeling moet gericht zijn op het aantrekkelijk houden van Texel en het respecteren van de kernwaarden. Het CDA wil behoud van het cultuurhistorisch landschap met kleinschalige percelen, tuinwallen, kolken met schapen en begraasd grasland’. Bedrijven die gevestigd zijn op de Hoge Berg, veelal generaties lang, kunnen daarbij ook in de toekomst voor het grootste deel het beheer voor hun rekening nemen. We moeten slimmer omgaan met de mogelijkheden van de openbare verlichting, denk aan bewegingssensoren, meer gedimd licht of juist meer licht op momenten en plekken waar nodig. Zo kunnen we meer van de duisternis genieten.

Kinderen en veiligheid op nummer één!

Het CDA wil deze periode een plan ontwikkelen qua veilig schoolgebied om de verkeersstromen in en om Den Burg structureel te verbeteren. Een totaalplan met visie op de toekomst zal er toe leiden dat de bereikbaarheid, de veiligheid, en verkeersdruk in goede banen kan worden geleid en de ervaren drukte kan worden verminderd. Uitgangspunt is een zo beperkt mogelijke aantasting van het aangezicht van Den Burg

Meer gebruik van het Openbaar Vervoer!

Het CDA Texel pleit als pilot voor gratis openbaar vervoer! De voordelen zijn legio:

 • Verkeersdruk en parkeerdruk van auto’s neemt af
 • Stimuleert de auto (ook op Texel) te laten staan
 • Bovenal scholieren en ouderen kunnen gaan en staan waar ze willen
 • Creëert werkgelegenheid
 • Het is uniek in Nederland!
 • Bevordert onze duurzame uitstraling

Kwalitatief onderwijs is een must!

 1. Het CDA is voorstander van een gemeentelijke vertegenwoordiging is in de “Raad van Toezicht”
 2. Wij zijn van mening dat kwalitatief goed en uitgebreid onderwijs een voorwaarde is voor jonge gezinnen om zich op Texel te gaan vestigen.
 3. Gezien de eilandpositie vinden wij het van groot belang dat de OSG een breed aanbod blijft houden. Daarnaast willen wij mogelijkheden zoeken voor mbo- en hbo-onderwijs op het eiland.

En  verder…

 • CDA pleit voor een bredere opzet van buurtcoaches, met name in de buitendorpen.
 • CDA pleit voor een breder zwemseizoen. Met name de maanden september en oktober zijn zonde om dicht te zijn.
 • Ons streven is in ieder dorp een Tante Jans huis.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.