Veronne Koot

Kandidaat #2

De komende 4 jaar wil ik mij in de gemeenteraad inzetten voor:

- behoud van het cultuurhistorisch landschap en de agrarische sector van Texel

- het gebruik van alle 3000 bedden van het kamperen bij de boer op de boerencampings

- tegengaan van de verstening en “verpretparking” van Texel

- huisvesting voor de Texelse jongeren vanaf 18 jaar

- zorg en passende huisvesting voor ouderen met een zorgvraag

- respijtzorg en andere ondersteuning van de mantelzorgers

- het handhaven van de toeristische concentratiegebieden

- het tegengaan van het verspreiden van toeristische ontwikkelingen naar de oostzijde

- het behoud van het recht op het verlenen van logies met ontbijt met 1 kamer

 

Met het CDA kiest Texel voor kwaliteit van samenleven en toekomst.

De economie staat ten dienste van de samenleving.

Het rentmeesterschap gaat niet alleen over geld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.