Voor een leefbaar Texel

Voor een leefbaar Texel
De komende raadsperiode, 2018 - 2022, vormt voor ons een grote uitdaging. Diverse zaken zijn niet meer vanzelfsprekend en vergen nieuwe oplossingen. CDA Texel wil dat zowel de Texelaar als de toerist zich thuis blijft voelen, de leefbaarheid wordt gewaarborgd en dat de Gemeente zich daar optimaal voor inzet. Daarbij moet de Gemeente voor iedereen een betrouwbare partner zijn. Voor de kwaliteit van leven op Texel willen wij ons graag inzetten. Een mooi doel om samen aan te werken. 
 
Het CDA Texel is onderdeel van een landelijke partij met lokale bestuurders. Voor gemeentegrens overschrijdende zaken hebben wij korte lijnen met de provincie en Den Haag. 
 
Voorbeeld hiervan is het BTW- verhaal van de veerdiensten die het CDA Texel direct onder de aandacht heeft weten te brengen in de tweede kamer. Ook het aanlanden van verse vis op Texel is mede door het CDA Texel gerealiseerd. 
 
Maar het CDA Texel is meer! Wij streven naar samenwerking op allerlei fronten. De afgelopen jaren heeft CDA Texel verschillende punten uit het vorige verkiezingsprogramma weten te realiseren. Voor de komende raadsperiode heeft CDA Texel een lijst met actiepunten opgesteld, die we graag samen met u willen verwezenlijken. 
 
CDA Texel staat voor:
 
1. Kwaliteit van leven Texel moet voor alle inwoners een leuke en interessante plek zijn om plezierig te leven en voor haar bezoekers aantrekkelijk blijven! Culturele, sportieve en maatschappelijke voorzieningen voor jong en oud zijn essentieel voor de leefbaarheid. De gemeente moet zich blijven inzetten voor goede zorg op het eiland en aandacht hebben voor een gezonde leefstijl, ook van de jeugd. Daarnaast is het belangrijk om te blijven werken aan een veilig eiland. We maken ons sterk voor goed onderwijs, met een breed aanbod in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Wij stáán voor alle dorpen en de gebieden er buiten! 
 
Een dorp is een dorp, waar je geboren kunt worden én kunt sterven. Ons streven is in ieder dorp een Tante Jans huis
 
2. Goed wonen CDA Texel wil meer zeggenschap geven aan mensen met specifieke woonwensen, zowel toekomstige eigenaren als huurders. Bijvoorbeeld meer eenheden voor kleinere huishoudens en kleinschalige woonvormen voor ouderen in de eigen omgeving. De vraag naar woningen op Texel is groot. Het CDA spreekt uit inbreilocaties goed te benutten.
 
3. Mooi Texel De kernwaarden die het eiland zo bijzonder maken, houden we hoog in het vaandel. We willen we de relatie met het landschap bewaken en waar mogelijk herstellen. Ook moeten we goed zorgen voor straten, wegen en gebouwen, bermen en schone stranden.  CDA Texel vindt dat we de verfraaiing moeten stimuleren.
 
4. Een brede economie De Gemeente moet ruim baan geven aan de kenniseconomie. Dat geeft een verbreding en maakt ons minder kwetsbaar. Texel moet zich blijven opwerpen als proefgebied op allerlei terreinen, waarbij met name Texel een voorloper moet worden op energiegebied. 
 
De remmen los, het gas er af, maar wel full speed!
 
5. Kwaliteit in het bestuur De Gemeente moet zelf blijven doen waar ze goed in is en die diensten ook uitwisselen met andere gemeenten. CDA Texel blijft staan voor Texel als zelfstandige gemeente, waar mogelijk op zoek naar samenwerking op gemeenschappelijke terreinen.
 
We willen investeren in de opleiding van lokale gemeente bestuurders.
 Daar is CDA Texel de partij voor!

Ons volledige programma verschijnt na goedkeuring van onze leden.

  • tekst voor link

Bekijk het verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma 2014-2018: Samen werken aan Texel

1. Kwaliteit van leven

Texel moet voor alle inwoners een leuke en interessante plek zijn om plezierig te leven. Culturele, sportieve en maatschappelijke voorzieningen voor jong en oud zijn essentieel voor de leefbaarheid. De gemeente moet zich blijven inzetten voor goede zorg op het eiland en aandacht hebben voor een gezonde leefstijl, ook van de jeugd. Daarnaast is het belangrijk om te blijven werken aan een veilig eiland. ‘Last but not least’ willen we ons sterk maken voor goed onderwijs, met een breed aanbod in zowel het basis- als voortgezet onderwijs.

2. Mooi Texel

De kernwaarden die het eiland zo bijzonder maken, houden we hoog in het vaandel. We willen we de relatie met het landschap bewaken en waar mogelijk herstellen. Ook willen we goed zorgen voor straten, wegen en gebouwen, bermen en schone stranden.

CDA Texel vindt dat de gemeente verrommeling moet tegengaan en verfraaiing stimuleren.


3. Een brede economie

De gemeente moet ruim baan geven aan de kenniseconomie. Dat geeft een verbreding en maakt ons minder kwetsbaar. Texel moet zich blijven opwerpen als proefgebied op allerlei terreinen.


4. Kwaliteit in het bestuur

De gemeente moet zelf blijven doen waar ze goed in is en die diensten ook uitwisselen met andere gemeenten. CDA Texel blijft staan voor Texel als zelfstandige gemeente.

Waar mogelijk willen we investeren in de opleiding van lokale bestuurders.


Daar is CDA Texel de partij voor!
Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.