01 juni 2017

Bluijsblog 8: "Thuisgevoel voor nieuwe inwoners van Zandvoort"

Nu alle statushouders zijn verhuisd naar een woning elders in Zandvoort, kan het met veel wapengekletter gestarte project in het Spalier in alle rust worden afgesloten. Zelf heb ik veel aandacht en tijd in dit project gestoken en ben ik een stuk wijzer en grijzer geworden. Maar bovenal ben ik trots als Zandvoorter, wanneer ik zie hoeveel vrijwilligers zich vanaf het begin hebben ingezet voor deze nieuwe inwoners van Zandvoort. Het begon met een kleine club van Zandvoorters die de woningen in het Spalier hebben ingericht. Dit werd gevolgd door de spontane ondersteuning vanuit de buurt, de overige inwoners van Zandvoort en de taalmaatjes. Ook hebben diverse organisaties zich ingezet voor deze nieuwe inwoners.
We hebben in het Spalier leuke ontmoetingen gehad en zelfs een feestje gevierd.

Nu de voormalig bewoners van het Spalier Zandvoorter zijn geworden, wens ik hen veel geluk en voorspoed toe. Niet te min zijn ze ver van huis en hebben ze onze commitment en ondersteuning nodig. De opgebouwde relaties en verbanden worden voortgezet. Met name vanuit het Pluspunt is er de nodige ondersteuning. Ook is er een werkgroep die op gezette tijden bijeenkomt om met hen bij te praten. Ik ben blij dat het tijdelijk huisvesten van deze mensen in het Spalier, naast de vervroegde opvang, wel degelijk heeft bijgedragen aan een goede integratie. Hierdoor hebben deze nieuwe  inwoners van Zandvoort een 'thuis 'gevoel gekregen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.