Gert-Jan Bluijs

Lijsttrekker / Wethouder

Even voorstellen?
Ik ben Gert-Jan Bluijs. Ik ben 59 jaar oud en al bijna 33 jaar getrouwd met Herma. Samen hebben we drie kinderen en twee kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn hardlopen, mijn kleinkinderen, modelbouw en lekker bezig zijn met politiek. Onze campagne willen we vooral persoonlijk maken, zodat u weet welke mensen er achter het politiek handelen van het CDA Zandvoort zitten. Zelf ben ik al jaren actief in de Zandvoortse politiek, waarvan de laatste vier jaar als wethouder. Ik ben trots op Zandvoort en alles wat we bereikt hebben. “Wij leven vrolijk en tevree, omdat wij wonen aan de zee”

Waarom in de politiek?
Naast dat ik actief ben in de Zandvoortse politiek, ben ik al jaren zelfstandig ondernemer. Ik ken dus de klappen van de zweep. Juist in de gemeente hebben we mensen nodig die gedreven zijn, passie hebben en resultaatgericht willen denken en handelen.

Wat is er leuk aan?
Ik houd van het samenwerken met mensen en organisaties. In Zandvoort gaat het erom iets voor elkaar over te hebben en met open vizier met elkaar in discussie te gaan.

Wat hebben we gerealiseerd?
In mei 2014 werd gestart met het investeren in de basisvoorzieningen rondom werk, inkomen, WMO en jeugdzorg. Zandvoort is nu weer financieel gezond. Het op de kaart zetten van Zandvoort als badplaats werd vervolgens gerealiseerd. Dit was mogelijk dankzij goed bestuur en het creëren van draagvlak bij ondernemend Zandvoort. Met solide gemeentelijke financiën aan het eind van deze raadsperiode is het nu tijd om de ambities verder uit te bouwen en waar te maken.

Wens voor de toekomst?
Meer woningen voor jonge mensen en gezinnen, zodat we Zandvoort ook voor de toekomst van onze kinderen een perspectief geven en doorgeven.

Waar ga ik mij de komende jaren voor inzetten?
CDA programma “Mooi weer in Zandvoort” gaat juist over de Zandvoortse samenleving en het invulling geven aan uw wensen. Extra inzetten op woningbouw, minder eenzaamheid voor ouderen, ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers, opknappen van de woonwijken en onze toeristische voorzieningen. Vanuit een solide financieel beleid liggen er veel kansen voor Zandvoort. Ik ben er klaar voor!  U ook!?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.