Mooi weer in Zandvoort!

Mooi weer in Zandvoort!

In de afgelopen periode heeft de CDA fractie en CDA wethouder Gertjan Bluijs veel werk verricht om Zandvoort weer goed op de kaart te zetten. Wij vinden dat we in die missie zijn geslaagd en dat er een mooi toekomst perspectief is neergezet. 

In mei 2014 werd gestart  met het investeren in de basisvoorzieningen rond jeugd, ouderen, zorg, welzijn en werk. Onontkoombaar en hoge prioriteit had het weer op orde brengen van de gemeentefinanciën waarbij ook de stijgende woonlasten beperkt zouden moeten worden. Want zonder gezonde financiën, geen sterk en zelfstandig Zandvoort.  Het op de kaart zetten van Zandvoort als badplaats werd vervolgens door goed collegiaal bestuur en draagvlak creëren bij ondernemend Zandvoort gerealiseerd.

Met solide gemeentelijke financiën aan het eind van deze raadsperiode is het nu tijd om de ambities verder uit te bouwen en waar te maken.

In ons verkiezingsprogramma  "Mooi weer in Zandvoort” wordt gewerkt aan de toekomst van Zandvoort. Regeren is vooruit zien samen, samen verantwoordelijk waarbij het investeren in de Zandvoortse gemeenschap bij het CDA voorop staat. 

WAT WIJ DE KOMENDE JAREN VERDER WILLEN REALISEREN

CDA Zandvoort wil op de ingeslagen weg verder gaan, ook willen wij de komende vier jaar deel uit maken van College en als grote een sterke fractie invulling geven aan onze ambities. Het CDA zal onverminderd aandacht hebben voor de Zorg en Welzijn van alle Zandvoorters waarbij de jeugd, ouderen en mensen die dat nodig hebben extra worden ondersteund. Wij staan voor verbinden, de handen gezamenlijk ineenslaan, oplossend gericht zijn en met elkaar in gesprek gaan. Het CDA is hierin bruggenbouwer gebleken en wenst die rol in Gemeenteraad en college B&W verder in te vullen. Om ook in de toekomst een sterke Gemeenteraad te kunnen garanderen, wil het CDA zich hard gaan maken om de bestuurlijke functie van Gemeenteraadslid maatschappelijk aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld doormiddel van duobanen.

Een solide en verantwoordelijk financieel beleid is vanzelfsprekend ons uitgangspunt. Hierbij weten we dat toerisme de belangrijkste motor voor onze economie is. Het CDA ziet voor de gemeente een faciliterende en coördinerende rol weggelegd om onze badplaats als nummer 1 van Nederland gepositioneerd te krijgen. Zandvoort aan Zee als visitekaartje neerzetten is essentieel. Dus investeren in openbare ruimte en onze woonwijken is noodzakelijk en gewenst. Hierbij zijn kwaliteit veiligheid en duurzaamheid uitgangspunt

"Ons dorp" verdient aandacht en betrokkenheid van onze bestuurders. Het CDA Zandvoort heeft daar de afgelopen vier jaar blijk van gegeven, zowel door het werk van CDA wethouder Gertjan Bluijs alsook door het werk van een sterke CDA fractie. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Het CDA groeit! De komende 4 jaar staan wij met een zeer diverse groep CDA’ers ook weer voor u klaar. Jong en oud, alleenstaande en gezinnen, ondernemers en burgers – zij allen krijgen onze aandacht, nu en in de toekomst. Voorliggend programma 2018/2022 is dan ook geschreven in de geest van wat wij als CDA voor de Zandvoortse gemeenschap in de breedste zin van het woord kunnen en willen betekenen.

 

Onze thema's en speerpunten voor de komende raadsperiode zijn:

·         Veilig wonen en leven in Zandvoort

·         Duurzaamheid en milieu

·         Zandvoort als visitekaartje

·         Toerisme en economie stimuleren

·         Ouderenzorg bij CDA in goede handen

·         Gezinnen, jeugd en jongeren krijgen de ruimte in Zandvoort

·         Ook mooi weer voor iedereen 

·         Zandvoortse waarden en tradities

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.